Deprecated: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in /var/www/informator/index.php on line 213

Notice: Undefined variable: c in /var/www/informator/index.php on line 214
Informator dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych województwa lubuskiego
Wykaz szkół ponadpodstawowych województwa lubuskiego w roku szkolnym 2020/2021


  Terminy przyjmowania kandydatów
do szkół publicznych w województwie lubuskim
na rok szkolny 2015/2016


Podstawa prawna:

I. Rekrutacja kandydatów do:

zostanie przeprowadzona w terminie do 07 lipca 2015 roku, w tym:

od 11 do 22 maja 2015 r.

składanie wniosków o przyjęcie do wybranej przez kandydata szkoły (w miastach, gdzie obowiązuje rekrutacja elektroniczna, podania należy składać w szkole tzw. ,,pierwszego wyboru”)

od 11 maja do 30 czerwca 2015 r

przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych (w postepowaniu rekrutacyjnym do oddziałów dwujęzycznych w publicznych liceach ogólnokształcących)

od 11 maja do 30 czerwca 2015 r.

przeprowadzenie próby sprawności fizycznej (w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych sportowych szkół ponadgimnazjalnych i oddziałów sportowych w  szkołach ponadgimnazjalnych oraz szkół ponadgimnazjalnych mistrzostwa sportowego)

do 30 czerwca 2015 r.

składanie świadectw ukończenia gimnazjum i zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego. 

02 lipca 2015 r.

o godz. 12.00

ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatow niezakwalifikowanych. 

do 06 lipca 2015 r.
do godz. 12.00

potwierdzenie przez kandydata woli podjęcia nauki w wybranej szkole.

07 lipca
2015 r. o

godz. 12.00

ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 

 

 

 

 

 

do Liceum Plastycznego w Gorzowie Wlkp.:

od 04 maja do 03 czerwca 2015 r.

składanie wymaganych przez szkołę dokumentów

10 czerwca 2015 r. godz. 08.00

egzamin wstępny z przedmiotów artystycznych

    do Liceum Plastycznego w Zielonej Górze:

do 30 maja 2015 r.

składanie wymaganych przez szkołę dokumentów

10 czerwca 2015 r. godz. 8.00

egzamin wstępny z przedmiotów artystycznych

 
Uwaga:
 
Licea plastyczne prowadzą nabór poza systemem elektronicznym, w związku z tym dokumenty należy składać bezpośrednio w szkole. Szczegółowe informacje o zasadach przyjęć można uzyskać w sekretariatach: