Nazwa internatu: Internat Szkolny
Adres: ul. Lipowa 12 A
Telefon: (095) 755 29 61
Dodatkowy opis internatu:
Dzieci i młodzież spoza Sulęcina korzystają z opieki całodobowej. Są oni objęci tą opieką na wniosek rodziców (opiekunów) lub skierowani przez sąd. Wychowankowie są objęci opieką całodobową poza okresem przebywania na zajęciach szkolnych lub rewalidacyjnych. Pobyt uczniów w placówce trwa od poniedziałku do piątku. Uczniowie mieszkają w 4- osobowych pokojach, zlokalizowanych na ostatnim piętrze budynku Ośrodka. Opiekę nad nimi sprawują wychowawcy, którym podporządkowane są poszczególne grupy wychowanków. Opiekę nocną sprawują 2 osoby - wychowawca i opiekun nocny. Liczba dzieci w grupie wychowawczej jest spójna z liczbą dzieci w oddziale szkolnym.