Nazwa internatu: szkoła nie posiada internatu
Adres:
Telefon:
Dodatkowy opis internatu: