Nazwa internatu:
Adres: Kamień Mały 89
Telefon:
Dodatkowy opis internatu:
Internat dysponuje 75 miejscami.