Nazwa internatu: Internat SOSW w Strzelcach Kraj.
Adres: ul. Kościuszki 28
Telefon: 095 7631105
Dodatkowy opis internatu:
Internat koedukacyjny, 40 miejsc