Nazwa internatu: Internat przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
Adres: Al. Niepodległości 23
Telefon: 95 758 81 28
Dodatkowy opis internatu:
koedukacyjny, ośrodek zapewnia wyżywienie. Możliwość korzystania z pomieszczeń ośrodka typu: mała sala gimnastyczna, biblioteka, świetlica, pokój nauki, kuchnia, wychowankowie korzystają z zajęć pozalekcyjnych, rewalidacyjnych. W ośrodku, w ramach realizacji godzin prowadzone są różnego rodzaju zajęcia pozalekcyjne i rewalidacyjne, w których uczestniczą wychowankowie internatu.