Nazwa internatu: Internat Specjalnego Ośriodka Szkolno - Wychowawczego
Adres: ul. Pamiątkowa 17
Telefon: 095 741 24 59 504 224 915
Dodatkowy opis internatu:
miejsc 80