W szkole działa zespól wokalny. Prowadzone są zajęcia strzeleckie z broni pneumatycznej dla chętnych - 2h dwa razy w tygodniu. W szkole działa klub europejski, klub wolontariatu, kursy, warsztaty w ramach projektu ,,Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Słubickim''.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik informatyk będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
- montażu oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych,
- projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych,
- administrowania lokalnymi sieciami komputerowymi,
- projektowania baz danych,
- administrowania bazami danych,
- tworzenia stron internetowych www i aplikacji internetowych,
- administrowania stronami i aplikacjami internetowymi.

Technik informatyk - uczeń zdobywa dwie kwalifikacje:

1. INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
2. INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik spedytor będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
- organizacji transportu towarów eksportowanych i importowanych oraz przewożonych na terenie kraju,
- opracowania instrukcji wysyłkowych i materiałów informacyjnych dla klientów,
- organizacji załadunku i wyładunku towarów,
- obsługi klientów i kontrahentów w języku polskim, niemieckim i angielskim.

Technik spedytor - uczeń zdobywa jedną kwalifikację:
1. SPL.05. Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów.

Planowane jest otwarcie oddziału przygotowania wojskowego w zawodzie technik spedytor.  

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik pojazdów samochodowych będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
- obsługi, naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych,
- diagnozowania i naprawy podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych,
- diagnozowania i naprawy układów elektrycznych i elektronicznych w pojazdach samochodowych,
- organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem samochodowym.

Technik pojazdów samochodowych - uczeń zdobywa dwie kwalifikacje:
1. MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych,
2. MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych,