Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym w liceum ogólnokształcacym: profil humanistyczny (język polski, historia, język angielski), profil matematyczno-fizyczny (matematyka, fizyka, informatyka), profil biologiczno-chemiczny (biologia,chemia, język angielskiw zakresie rozszerzonym). Szkoła oferuje dodatkowe zajęcia z j. angielskiego i j. niemieckiego. J. niemiecki  dla uczniów klas o profilu matematyczno-fizycznym. Współpraca ucznia z osobistym mentorem (specjalista w wybranych przez uczniów obszarze nauki). Współpraca z Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu, m.im. z Wydziałem Bilogii, Wydziałem Chemii, Wydziałem Matematyki i Informatyki, Wydziałem Fizyki ,  Wydziałem Filologii Polskiej i Klasycznej, Wydzialem Neofilologii, Wydziałem Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Wydziałem Historii oraz Wydziałem Prawa i Administracji. 

Szeroko rozumiany wolontariat - pomoc osobom starszym, angażowanie się w akcje społeczne, udzielanie darmowych korepetycji koleżankom i kolegom ze szkół podstawowych.