Uczeń pod koniec I klasy wybiera dwa przedmioty, które będzie realizować obowiazkowo na poziomie rozszerzonym od klasy II, i które bedzie zdawać na egzaminie maturalnym. Liczba punktów pochodząca z przeliczenia ocen na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z języka polskiego, matematyki, języka obcego oraz jednego z obowiazkowych zajęc edukacyjnych wliczanych do punktacji ze świadectwa kandydata: historia, wiedza o społeczeństwie, biologia, chemia, fizyka albo informatyka (wybór jednego z wymienionych wyżej przedmiotów z najwyższa oceną). Liczba punktów pochodząca z przeliczenia wyników uzyskanych z egzaminu ośmoklasisty z języka polskiego, matematyki i języka obcego.

Uczniowie Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego w Słubicach będą mieli możliwość zakwaterowania w Domu Studenta Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Slubicach. Szkoła dodatkowo (odpłatnie) prowadzi zajęcia z języka hiszpanskiego.Od II klasy istnieje możliwość opieki mentorskiej.  Współpraca ucznia z osobistym mentorem (specjalista w wybranych przez uczniów obszarze nauki). Współpraca z Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu, m.in. z Wydziałem Biologii, Wydziałem Chemii, Wydziałem Matematyki i Informatyki, Wydziałem Fizyki ,  Wydziałem Filologii Polskiej i Klasycznej, Wydzialem Neofilologii, Wydziałem Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Wydziałem Historii oraz Wydziałem Prawa i Administracji. Współpraca z firmą BEYOND.

Szeroko rozumiany wolontariat - pomoc osobom starszym, angażowanie się w akcje społeczne, udzielanie darmowych korepetycji koleżankom i kolegom ze szkół podstawowych.