Rekrutacja do Liceum odbywa się w terminach wyznaczonych przez Lubuskiego Kuratora Oświaty. Kryteria rekrutacyjne wyznaczone przez szkołę są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów.

W klasie pierwszej uczeń rozszerza tylko język angielski, a dopiero pod koniec roku szkolnego wybiera jeden lub dwa przedmioty, które będzie realizować obowiązkowo na poziomie rozszerzonym od klasy II.

Uczniowie Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego w Słubicach mają możliwość zakwaterowania w Domu Studenta Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Słubicach.

Od II klasy istnieje możliwość opieki mentorskiej.  Współpraca polega na połączeniu ucznia z osobistym mentorem (specjalista w wybranych przez uczniów obszarze nauki).

Szkoła współpracuje również Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu, m.in. z Wydziałem Biologii, Wydziałem Chemii, Wydziałem Matematyki i Informatyki, Wydziałem Fizyki ,  Wydziałem Filologii Polskiej i Klasycznej, Wydziałem Neofilologii, Wydziałem Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Wydziałem Historii oraz Wydziałem Prawa i Administracji oraz z firmą Beyond.

W ULO propaguje się szeroko rozumiany wolontariat - pomoc osobom starszym, angażowanie się w akcje społeczne, udzielanie darmowych korepetycji koleżankom i kolegom ze szkół podstawowych.