Szkoła oferuje dodatkowe zajęcia z j. niemeickigo. Współpraca ucznia z osobistym mentorem ( specjalista w wybranych przez uczniów obszarze nauki). Współpraca z Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu, m.im. z Wydziałem Bilogii, Wydziałem Chemii, Wydziałem Matematyki i Informatyki, Wydzialem Fizyki ,  Wydziałem Filologii Polskiej i Klasycznej, Wydzialem Neofilologii, Wydziałem Nauki Politycznych i Dziennikarstwa, Wydziałem Historii i Wydziałem Prawa i Administracji. 

Mieszkający poza Słubicami uczniowie będą mieli mozliwość zakwaterowanai w internacie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Słubicach przy ulicy Sienkiewicza 28, w moiare posiadanych miejsc. 

Dla uczniów klas o profilu matematyczno- fizycznym dodatkowe zajęcia z j. obcych - j. niemieckiego i j. angielskiego. 

Szeroko rozumiany wolontariat- pomoc osobom starszym, angażowanie się w akcje społeczne, udzielanie darmowych korepetycji koleżankom i kolegom ze szkół podstawowych.