Współpraca ucznia z osobistym mentorem (specjalista w wybranym przez uczniów obszarze nauki). Współpraca z Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu, m.im. z Wydziałem Bilogii, Wydziałem Chemii, Wydziałem Matematyki i Informatyki, Wydzialem Fizyki ,Wydziałem Filologii Polskiej i Klasycznej, Wydzialem Neofilologii, Wydziałem Nauki Politycznych i Dziennikarstwa, Wydziałem Historii i Wydziałem Prawa i Administracji. Współpraca z firmą BEYOND. 

Mieszkający poza Słubicami uczniowie będą mieli możliwość zakwaterowanai w internacie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Słubicach przy ulicy Sienkiewicza 28, w miarę posiadanych miejsc. 

Szeroko rozumiany wolontariat- pomoc osobom starszym, angażowanie się w akcje społeczne, udzielanie darmowych korepetycji koleżankom i kolegom ze szkół podstawowych. 

Przedmioty wskazane przez szkołę do punkotowania to: 

podstawowe: j. polski, matematyka, j. obcy

dodatkowe: jeden wybrany spośród: fizyka, informatyka, biologia, chemia, historia, WOS.