Okres nauki w Branżowej Szkole I Stopnia trwa 3 lata i kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikację w zawodzie. Absolwent uzyskuje świadectwo ukończenia szkoły, dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, a także wykształcenie zasadnicze branżowe. Świadectwo ukończenia szkoły daje możliwość kontynuowania nauki w Branżowej Szkole II Stopnia, w której uczeń po zdaniu egzaminu zawodowego z drugiej kwalifikacji będzie miał możliwość uzyskania tytułu technika. Nauka w Branżowej Szkole II stopnia trwa 2 lata i kończy się egzaminem potwierdzającym drugą kwalifikację w zawodzie oraz umożliwia zdawanie egzaminu maturalnego uprawniającego do kontynuowania nauki na studiach wyższych.

 W Branżowej Szkole I stopnia mogą kształcić się uczniowie w następujących zawodach:

 1. mechanik pojazdów samochodowych,
 2. mechanik – monter maszyn i urządzeń,
 3. elektryk,
 4. cukiernik,
 5. piekarz,
 6. przetwórca mięsa,
 7. murarz – tynkarz,
 8. monter izolacji budowlanych,
 9. monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
 10. sprzedawca,
 11. fryzjer,
 12. krawiec,
 13. stolarz,
 14. pracownik pomocniczy obsługi hotelowej
 15. mechatronik,
 16. elektromechanik pojazdów samochodowych,
 17. blacharz samochodowy,
 18. elektromechanik,
 19. kucharz,  
 20. betoniarz-zbrojarz
 21. monter konstrukcji budowlanych.