Kształcenie w Szkole Przysposabiającej do Pracy trwa trzy lata, z możliwością przedłużenia etapu edukacyjnego o 1 rok, najwyżej do ukończenia 24 roku życia.

WYMAGANE DOKUMENTY:
•    Wniosek rodzica o przyjęcie dziecka do Ośrodka
•    Aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym bądź znacznym, wydane przez publiczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną
•    Skierowanie Starosty Sulęcińskiego
OFERUJEMY:
•    Opiekę całodobową
•    Stołówkę szkolną
•    Świetlicę
•    Bibliotekę szkolną
•    Nowoczesne gabinety specjalistyczne
•    Salę gimnastyczną i siłownię
•    Nowoczesną pracownię komputerową
•    Posiadamy własny transport (minibusa) do przewozu osób niepełnosprawnych.
•    Windę.
 PROPONUJEMY:
•    Uczestnictwo w projektach edukacyjnych
•    Zajęcia teatralno-wokalne
•    Zajęcia sportowe
•    Zielone szkoły
•    Wycieczki jedno i kilkudniowe
•    Rajdy piesze i rowerowe
•    Wyjazdy w ramach współpracy z zaprzyjaźnioną szkołą partnerską w Eisenhüttenstadt (Niemcy)
W ramach PRZYSPOSOBIENIA DO PRACY oferujemy zajęcia z gospodarstwa domowego (gotowanie, robienie zakupów, obsługa sprzętów AGD, pranie, sprzątanie, szycie ręczne i maszynowe, obsługa stołówki szkolnej) i pomocy przy pracach biurowych (m.in. obsługa drukarki, laminarki, bindownicy).
W PROCESIE KSZTAŁCENIA REALIZOWANE SĄ NASTĘPUJĄCE ZAJĘCIA:
•    funkcjonowanie osobiste i społeczne
•    przysposobienie do pracy
•    zajęcia kształtujące kreatywność
•    zajęcia rozwijające komunikowanie się
•    wychowanie fizyczne
W RAMACH ZAJĘĆ SPECJALISTYCZNYCH I REWALIDACYJNYCH PROWADZIMY:
•    Integrację sensoryczną
•    Terapię słuchową metodą Tomatisa
•    Arteterapię, muzykoterapię
•    AAC (Alternatywne i Wspomagające Metody Komunikacji)
•    Gimnastykę korekcyjno-kompensacyjną
•    Terapię z wykorzystaniem TIK
•    Biblioterapię
•    Terapię logopedyczną, terapię pedagogiczną
•    Terapię przez ruch