Szkoła posiada zmodernizowane, nowoczesne warsztaty przygotowane do kształcenia w kierunkach gastronomicznych i mechanicznych, wyposażone m.in. w obrabiarki CNC.

Na poziomie szkoły branżowej są nauczane dwa języki obce : język angielski i niemiecki.

Oddział wielozawodowy przeznaczony jest dla pracowników młodocianych. Uczniowie podpisują umowę z konkretnym pracodawcą, u którego realizowana jest praktyczna nauka zawodu. Szkoła prowadzi kształcenie ogólne, kształcenie zawodowe teoretyczne odbywa się na miesięcznych kursach zawodowych.

Szkoła uczestniczy w projektach współfinansowanych ze środków UE w ramach EFS, dzięki którym uczniowie zdobywają dodatkowe umiejętności poszukiwane na rynku pracy - operator wózków widłowych, uprawnienia spawacza, uprawnienia do 1 kV, obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie, umiejętności w zakresie języka obcego zawodowego, grafika komputerowego, projektowania w programie AutoCad oraz odbywają staże i praktyki w zakładach pracy.Ponadto w szkole są prowadzone różnorodne zajęcia wspierające uzdolnienia uczniów, zaczynając od zajęć przedmiotowych ( np. matematyka czy języki obce ), poprzez przedmioty zawodowe i zajęcia artystyczne ( teatralne i wokalne ).

Szkoła współpracuje z lokalnymi pracodawcami w zakresie organizacji praktyk zawodowych, wycieczek zawodoznawczych oraz konkursów zawodowych. Na podstawie podpisanych z frmami umów o wspólpracy zajęcia praktyczne ślusarzy odbywają sie w firmie SECO a elektromechaników w firmie LUMBERG.

Wszystkie egzaminy zawodowe przeprowadzamy w szkole na podstawie upoważnień OKE w Poznaniu.Wyniki, które osiągamy z tych egzaminów należą do jednych z wyższych w województwie.

Jesteśmy aktywni w środowisku lokalnych. Przedstawiciele uczniów są radnymi w Młodzieżowej Radzie Miasta, działamy w wolontariacie, współpracujemy z przedszkolami, szkołami podstawowymi i gimnazjami, współorganizujemy przedsięwzięcia o zasięgu powiatowym, np. Tydzień Patriotyczny, a przede wszystkich dbamy o życie kulturalne i dobrą atmosferę wewnątrz szkoły organizując przeróżne imprezy i uroczystości.