Liceum Ogólnokształcące im. gen. Stefana Roweckiego "Grota" w Czerwieńsku, o czteroletnim okresie nauczania, jest szkołą dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej i przeprowadza nabór do trzech oddziałów o innowacyjnym charakterze.

1) oddział przygotowania wojskowego, której program nauczania, uzupełniony o przedmioty z zakresu kształcenia wojskowego, pozwala opanować podstawowe umiejętności taktyczne, strzeleckie i musztry - wymagane od każdego żołnierza, a także zapoznać się z nowoczesnym sprzętem wojskowym.  Kadeci przechodzą kurs nurkowania, wspinaczkowy, walki wręcz. Uczniowie uczestniczą w zajęciach w umundurowaniu wojskowym.  Zajęcia z przysposobienia wojskowego realizowane są m.in. w obiektach 4. Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego w Czerwieńsku.

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym – język angielski, historia, geografia. Przedmioty uzupełniające: historia muzyki

Przedmioty dodatkowe - przygotowanie wojskowe, warsztaty społeczno-prawne, podstawy bezpieczeństwa, bezpieczeństwo narodowe.

2)  klasa policyjna,  której program nauczania, uzupełniony o przedmioty z zakresu kształcenia policyjnego, obejmuje treści uwzględniające m.in. organizację policji, prewencję, prawo wykroczeń, prawo karne, zasady ruchu drogowego, podstawy samoobrony, zasady posługiwania się bronią palną, zasady postępowania dochodzeniowego.  Uczniowie uczestniczą w zajęciach w umundurowaniu policyjnym.

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym - język angielski / język niemiecki, wiedza o społeczeństwie, geografia. Przedmioty uzupełniające - edukacja policyjna, warsztaty społeczno-prawne, podstawy bezpieczeństwa, bezpieczeństwo narodowe.

Szkoła posiada nowoczesne i bardzo dobrze wyposażone w sprzęt dydaktyczny pracownie przedmiotowe, pracownię informatyczną, Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej. Uczniowie mają możliwość rozwoju swoich zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych prowadzonych w formie kół zainteresowań (koło sportowe,  wojskowe, policyjne, językowe, informatyczne, redakcyjne gazetki szkolnej, szkolnych profilaktyków, PCK). Uczniowie uczestniczą w obozach szkoleniowych, biwakach i wycieczkach dydaktycznych na poligony, do sądów, komisariatów, zakładów karnych, Laboratoriów IT oraz wyższych szkół mundurowych. Społeczność szkolna aktywnie współpracuje z partnerami szkoły. Rozwinięty jest wolontariat PCK, PAT i inne.

Atutami szkoły są: bezpieczeństwo uczniów, życzliwa i przyjazna atmosfera oraz interesujące zajęcia praktyczne.