Branżowa szkołą I stopnia prowadzi kształcenie w 2 zawodach: elektryk i kucharz oraz prowadzi oddziały wielozawodowe dla młodocianych pracowników, w których każdy może uczyć się wybranego przez siebie zawodu. W zawodach: kucharz oraz elektryk szkoła zapewnia praktyczną naukę zawodu na terenie szkoły. W pozostałych zawodach należy podpisać z pracodawcą umowę o pracę w celu nauki zawodu.

Szkoła posiada dobrze przygotowaną bazę dydaktyczną: nowoczesne, doskonale wyposażone pracownie elektryczne, mechatroniczne, logistyczne, gastronomiczne, pracownie multimedialne językowe, 6 pracowni informatycznych, kompleks boisk sportowych ze sztuczną nawierzchnią oraz nowoczesne warsztaty. W szkole prowadzone są następujące koła zainteresowań: sportowe, teatralne, matematyczne, ekonomiczne, młodych księgowych, informatyczne, dietetyczne, barmańskie, przedsiębiorczości, języka niemieckiego, języka polskiego, księgowych, ekologiczne, edukacji europejskiej, historyczne, dodatkowo nauka języka rosyjskiego. W ramach realizowanego w szkle projektu uczniowie mogą odbywać staże oraz zdobywać dodatkowe kwalifikacje rynkowe: kurs prawa jazdy kat. B, kurs operatora wózków jezdnych, kurs spawacza, somelierski, baristyczny, uprawnienia elektryczne do 1 kV, programowanie obrabiarek CNC, programowanie sterowników PLC, spawanie światłowodów, grafika 2D i 3D i inne.

Szkoła posiada: tytuł „Mecenasa Ekologii”, tytuł "Szkoły Globalnej", "Szkoły Odkrywców Talentów", Odznakę Honorową "Za zasługi dla Województwa Lubuskiego", złotą odznakę "Zasłużony w Rozwoju Stowarzyszenia Księgowych w Polsce". Szkoła współpracuje ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce, z sekretariatem Olimpiady Wiedzy o Żywieniu, Wyższą Szkołą Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu, Wyższą Szkołą Logistyki w Poznaniu oraz Uniwersytetem Zielonogórskim. Dzięki nawiązanej współpracy z uczelniami oraz stowarzyszeniami młodzież ucząca się w wybranym zawodzie ma możliwość korzystania z bazy dydaktycznej uczelni wyższych oraz wyjazdu na praktyki i staże. 

Czwartym przedmiotem punktowanym dla zawodu:

- kucharz jest biologia,

- elektryk jest fizyka.