Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego jest szkołą z prawie 80-letnią tradycją. Jej mury opuściło wielu znanych absolwentów. W tegorocznym prestiżowym rankingu „Perspektyw” zostaliśmy odznaczeni Brązową Tarczą, zajmując 14 miejsce w województwie lubuskim. Wśród naszych uczniów jest aż 18 stypendystów „Lubuskich Talentów”. Wskaźnik Edukacyjnej Wartości Dodanej lokuje naszą szkołę w obszarze szkoły sukcesu. Wysoka pozycja wśród szkół ponadpodstawowych, którą od lat utrzymujemy, jest konsekwencją wspólnych działań uczniów, rodziców i nauczycieli. Jesteśmy niekwestionowanym liderem szkół ponadpodstawowych w powiecie nowosolskim i jednocześnie jedną z najlepszych szkół w województwie lubuskim.  Dbamy o to, aby nasi uczniowie zdobywali odpowiednie kompetencje, które pozwolą im w przyszłości kontynuować naukę na wyższych uczelniach i spełniać swoje marzenia zawodowe, dlatego dostosowujemy do nich system kształcenia oraz profile. Absolwentom szkół podstawowych proponujemy naukę w następujących klasach :

Już od pierwszej klasy realizujemy przedmioty w zakresie rozszerzonym: język angielski (poziomowany w grupach międzyoddziałowych) oraz dwa przedmioty zgodne z profilem wybranej klasy. Dzięki temu obciążenie przedmiotami rozszerzonymi jest równomiernie rozłożone na cztery lata nauki. Przedmioty z zakresu podstawowego rozłożone są na cztery lata w taki sposób, by znaczna ich część została zrealizowana w pierwszych trzech latach, aby w ostatniej klasie skoncentrować się na przedmiotach kierunkowych i maturalnych.

Aby zapewnić naszym uczniom kontakt z żywym językiem, od lat współpracujemy ze szkołami europejskimi. Organizujemy wymiany i wspólnie pracujemy w ramach wielu projektów, w tym kilku projektów wymiany Erasmus+. Szkoła posiada akredytację Erasmusa na lata 2021-2027. Akredytacja jest gwarancją regularnego otrzymywania dofinansowania na wyjazdy do szkół partnerskich za granicę oraz poszerzania swoich kompetencji przez nauczycieli. Uczestnicy otrzymują szansę na zwiedzanie Europy, zawieranie nowych znajomości i oczywiście szlifowanie języka obcego.