Liceum Ogólnokształcące, które znajduje się w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk”, jest niepowtarzalne ze względu na ukierunkowanie kształcenia na służby mundurowe. W LO funkcjonują Oddziały Przygotowania Wojskowego (OPW) to nowy rodzaj klas mundurowych, nad którymi nadzór merytoryczny sprawuje Ministerstwo Obrony Narodowej. OPW realizuje kształcenie ogólne, zgodne z podstawą programową oraz program szkolenia z zakresu przygotowania wojskowego.

Nauczanie wojskowe obejmuje szkolenie zasadnicze w klasach I–III liceum, w trakcie którego są realizowane zajęcia teoretyczne i praktyczne oraz obóz szkoleniowy w klasie IV liceum. Zajęcia realizowane w ramach programu są przeprowadzane zarówno w szkole jak i w „patronackiej” jednostce wojskowej. Absolwenci będą mogli liczyć na korzyści, takie jak możliwość odbycia skróconego szkolenia w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej czy dodatkowe profity przy przyjęciach na uczelnie wojskowe.

Doskonale zdajemy sobie również sprawę z potrzeb i możliwości uczniów. Dlatego dajemy im szansę na rozwijanie własnych inicjatyw, a  nauczyciel jest opiekunem i mentorem. Dzięki takim uczniowskim pomysłom zrealizowaliśmy między innymi: spływ Odrą, rajdy rowerowe, działania proekologiczne, budowę i odtworzenie historii grodu Bytomia Odrzańskiego  i inne. Uczniowie również podejmują się działań typowo technicznych: stworzenie aplikacji szkolnej, uruchomienie bota na Facebooku, czy też tworzenie własnych miniaturowych robotów.