W Branżowej Szkole I Stopnia proponowanej przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” wszystkie kierunki kształcenia są dopasowane do wymagań rynku pracy.

Realizacja zajęć praktycznych w Branżowej Szkole I Stopnia odbywa się w nowoczesnych pracowniach  specjalistycznych na terenie szkoły. Uczniowie, aby zapoznać się ze sprzętem, który znajduje się u pracodawców będą brali udział w innowacjach pedagogicznych  pozwalających im pracować na realnych maszynach w rzeczywistych warunkach.  Współpraca z najważniejszymi pracodawcami z branży daje możliwość prowadzenia ćwiczeń na sprzęcie doskonałej jakości, w który wyposażona jest szkoła.

Nauka w Branżowej Szkole I Stopnia daje możliwość po ukończonych 3 latach kształcenia podjęcia pracy jako specjalista na rynku, lub pozostanie w Branżowej Szkole II  Stopnia i kontynuowanie nauki kończąc ja tytułem technika. Cały proces kształcenia w Branżowe Szkole j I i II Stopnia trwa 5 lat, tak jak w przypadku jednorodnego technikum.

„Elektryk” jest również liderem różnych projektów Unijnych. Pozyskujemy dzięki temu środku na rozwój bazy i doposażenie. Pracownie zajęć praktycznych dedykowane są dla konkretnych kierunków kształcenia. W wyposażenie inwestowane są każdego roku środki finansowe pozwalające uczniom pracować na rzeczywistym pełnowymiarowym materiale technicznym.  Obecnie trwają prace, dzięki którym we wrześniu 2020 staniemy się campusem na miarę europejskich stolic, jedynym takim ośrodkiem kształcenia w regionie.