Branżowa Szkoła I Stopnia w Specjalnym  Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lipkach Wielkich przeznaczona jest dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim. Szkoła kształci w trzyletnim cyklu nauczania w zawodzie kucharz i ogrodnik. Uczniowie w szkole pobierają naukę teoretyczną i praktyczną. Kształcenie praktyczne w zawodzie kucharz odbywa się w pracowniach kształcenia zawodowego na terenie Ośrodka. Pracownie wyposażone są w stanowiska robocze i odpowiedni sprzęt, na których podczas trwania praktyk uczniowie uczą się zawodu i przygotowują do zdawania części praktycznej zewnętrznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Po zakończeniu nauki w szkole, uczniowie po złożeniu odpowiedniej deklaracji mogą przystąpić do organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną zewnętrznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i uzyskać dyplom pracownika wykwalifikowanego w zawodzie – Kucharz.

Od września 2020 Branżowa Szkoła I Stopnia w Specjalnym  Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lipkach Wielkich podejmie kształcenie w zawodzie ogrodnik o specjalności: Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych. Zajęcia praktyczne odbywać się będą na terenie Ośrodka oraz  w specjalistycznym gospodarstwie ogrodniczym. Po zakończeniu nauki w szkole, uczniowie będą mogli przystąpić do organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną zewnętrznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i uzyskać dyplom pracownika wykwalifikowanego w zawodzie – Ogrodnik.