Branżowa Szkoła I Stopnia w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie mieści się przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 2 w Kostrzynie nad Odrą. W naszej nowoczesnej placówce uczą się absolwenci szkół podstawowych w Kostrzynie nad Odrą oraz pochodzący z gmin ościennych. Znani jesteśmy z życzliwego klimatu i pracy z uczniami posiadającymi różnego rodzaju potrzeby edukacyjne.

   Nauka w branżowej szkole trwa trzy lata i kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe lub egzaminem czeladniczym. Zgodnie z obowiązującą klasyfikacją zawodów szkolnych, istnieje możliwość wyboru nauki zawodu w wielu atrakcyjnych na rynku pracy branżach. Zajęcia praktyczne odbywają się w zakładzie pracy, zajęcia ogólnokształcące w Zespole Szkół w Kostrzynie nad Odrą natomiast zajęcia teoretyczne w Regionalnym Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wielkopolskim lub Zielonej Górze (tzw. kursy zawodowe).

W roku szkolnym 2023/2024 w Szkole Branżowej I Stopnia w Kostrzynie nad Odrą  na absolwentów szkół podstawowych czekają trzy klasy kształcące w następujących zawodach:

- ślusarz
- operator obrabiarek skrawających
- kucharz
- sprzedawca
- fryzjer
- mechanik pojazdów samochodowych
- elektryk
- stolarz i in.

   Nasza szkoła posiada cztery nowoczesne pracownie komputerowe ze stałym dostępem do internetu (łącze światłowodowe). W bibliotece szkolnej oprócz bogatego księgozbioru usytuowane są stanowiska multimedialne dla uczniów, którzy w każdej chwili mogą z nich korzystać przygotowując się do lekcji lub do egzaminów. Uczniowie uczą się w nowoczesnych, pięknych i kolorowych salach. Szkoła dysponuje rozbudowaną infrastrukturą, nowoczesną halą sportowo-widowiskową, stołówką i gabinetem pierwszej pomocy medycznej. Do dyspozycji uczniów pozostaje także kompleks boisk sportowych oraz dobrze wyposażona siłownia i sala fitness. Centralnym miejscem szkoły jest rotunda, w której odbywają się liczne imprezy szkolne. Placówka nasza została dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych (winda, podjazdy, toalety).

   W szkole prężnie działa Szkolny Klub Wolontariatu znany z życzliwości i pomocy w wielu kostrzyńskich instytucjach i lubuskich stowarzyszeniach. Zespół Szkół chętnie włącza się w życie mieszkańców Kostrzyna nad Odrą - współpracujemy z Kołem Związku Sybiraków, Hufcem ZHP, Komendą OHP, uczestniczymy w kwestach na rzecz Caritas Polska i WOŚP. Każdego roku pełnoletni uczniowie Zespołu Szkół uczestniczą w akcji honorowego krwiodawstwa pod patronatem PCK.