Branżowa Szkoła I Stopnia  w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie mieści się w Regionalnym Centrum Edukacji Ponadgimnazjalnej przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 2 w Kostrzynie nad Odrą. W naszej placówce uczą się absolwenci gimnazjów i szkół podstawowych w Kostrzynie nad Odrą oraz pochodzących z gmin ościennych. Znani jesteśmy z życzliwego klimatu i pracy z uczniami posiadającymi różnego rodzaju potrzeby edukacyjne.

W latach poprzednich słynęliśmy z osiągnieć sportowych w dziedzinie piłki ręcznej. W szkole mamy interesujące zajęcia pozalekcyjne, które cieszą się u uczniów dużym powodzeniem:
• sekcja piłki ręcznej
• sekcja piłki siatkowej
• koła językowe
• wolontariat
• koło taneczne (zumba)
• zajęcia wyrównawcze dla uczniów mających kłopoty w opanowaniu poszczególnych przedmiotów


Szkoła posiada cztery nowoczesne pracownie komputerowe ze stałym dostępem do Internetu (łącze światłowodowe), w tym z komputerami iMAC. W bibliotece szkolnej oprócz bogatego księgozbioru usytuowane są stanowiska multimedialne dla uczniów, którzy w każdej chwili mogą z nich korzystać przygotowując się do lekcji lub do egzaminów. Uczniowie uczą się w nowoczesnych, pięknych i kolorowych salach. Mogą wybierać spośród następujących języków obcych: język angielski i język niemiecki. W szkole prężnie działa Szkolny Klub Wolontariatu znany z życzliwości i pomocy w wielu kostrzyńskich instytucjach i lubuskich stowarzyszeniach. Zespół Szkół włącza się w życie mieszkańców Kostrzyna nad Odrą. Współpracujemy z Kołem Związku Sybiraków, Hufcem ZHP, Komendą OHP, uczestniczymy w kwestach na rzecz Caritas Polska i WOŚP. Każdego roku pełnoletni uczniowie Zespołu Szkół mogą, dzięki stałej współpracy z PCK, brać udział w akcji honorowego krwiodawstwa. Młodzież uczestniczy także w uroczystościach patriotycznych na terenie miasta i powiatu poznając w ten sposób historię Polski i uświadamiając sobie obowiązki wobec Ojczyzny. Uczniowie podnoszą swoje kwalifikacje dzięki takim projektom jak: polsko-niemieckie „Jugend Agora” - Odrzańska Rady Młodzieży i „Kawiarnia uczniowska, polsko – niemiecka, inkluzyjna firma uczniowska”.

Nauka w Branżowej Szkole I Stopnia  trwa trzy lata i kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe lub egzaminem czeladniczym. Zgodnie z obowiązującą klasyfikacją zawodów szkolnych, istnieje możliwość wyboru nauki zawodu w wielu atrakcyjnych na rynku pracy zawodach. Zajęcia praktyczne odbywają się w zakładzie pracy, natomiast zajęcia teoretyczne w Zespole Szkół w Kostrzynie nad Odrą oraz w Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorzowie Wielkopolskim lub Zielonej Górze (kursy zawodowe).

Uczniowie maja możliwośc uczestniczenia w projekcie "Modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie gorzowskim" w ramach którego realizowane są kursy m.in. spawania blach i rur metodą MAG, kurs barista, kurs kelnerski, kurs obsługi kas fiskalnych i inne.

Misja szkoły: „Wychowujemy i kształcimy efektywnie, zawodowo i wszechstronnie”  
Nasza szkoła jest:
- Życzliwa
- Otwarta
- Kolorowa
- Demokratyczna
- Otwarta na młodego człowieka
- Posiada dobry klimat
- Tolerancyjna
- Uczą w niej doświadczeni i rozumiejący młodzież nauczyciele
- Uczy kreatywności, samodzielności i dojrzałości
- Rozwija zainteresowania
- Przygotowuje do egzaminu zawodowego
- Uczy odpowiedzialności, dyscypliny, wyczulenia na problemy innych ludzi
- Wychowuje dobrego człowieka i obywatela