Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kostrzynie nad Odrą posiada 50-letnią tradycję. Młodzież uczęszczająca do liceum jest ambitna, aktywna i twórcza. Sukcesy naukowe, artystyczne i sportowe łączy z działalnością charytatywną (np. rożne formy pomocy potrzebującym - zbiórki żywności, środków materialnych, odzieży, kwesty pieniężne, wielokrotne w okresie roku szkolnego akcje krwiodawstwa). Swoje talenty uczniowie liceum ogólnokształcącego rozwijają w klasach o profilu: humanistycznym, biologiczno-chemicznym, matematyczno-fizycznym i językowym. W ramach umowy patronackiej uczniowie uczestniczą w zajęciach organizowanych przez Uniwersytet Szczeciński, ICT Poland, LMI Polska i Schloss Trebnitz. Szkoła prowadzi wymianę zagraniczną ze szkołami i instytucjami partnerskimi w Niemczech (Seelow i Trebnitz). We współpracy z firmą ICT Poland i LMI Polska dla uczniów klas drugich liceum prowadzony jest program szkoleniowy „Kształtowanie zwycięzców” pozwalający uzyskać amerykański certyfikat. Od 2007 roku uczniowie we współpracy z kostrzyńskim kołem Związku Sybiraków czynnie uczestniczą w organizacji Marszu Żywej Pamięci Zesłańców Sybiru.

Wysoki poziom kształcenia osiągany jest dzięki wykwalifikowanej, stabilnej kadrze pedagogicznej. Niezaprzeczalnym atutem jest nowoczesna baza szkoły – w roku 2011 przenieśliśmy się do nowej siedziby – Regionalnego Centrum Edukacji Ponadgimnazjalnej przy ul. Komisji Edukacji Narodowej. Liceum ogólnokształcące dysponuje dobrze wyposażonymi salami lekcyjnymi, pracownią chemiczną, biologiczną, fizyczną, informatyczną, biblioteką, siecią Wi-Fi, nowoczesną halą sportowo-widowiskową, salą fitness, siłownią, kompleksem boisk sportowych, stołówką i gabinetem pierwszej pomocy medycznej.

Rytm życia uczniów liceum ogólnokształcącego wyznaczają różne uroczystości i imprezy w szkolnej rotundzie. Niemalże każdego dnia dzieje się coś ciekawego, godnego uwagi, świadczącego o pasji i zaangażowaniu uczniów. Kostrzyńskie liceum ogólnokształcące postrzegane jest przez uczniów jako szkoła bezpieczna i przyjazna w której mogą skorzystać z pomocy pedagoga szkolnego, doradcy zawodowego oraz pielęgniarki. Z myślą o osobach niepełnosprawnych, które uczęszczają do szkoły, zamontowano windę. Zajęcia w naszej szkole rozpoczynają się o godz. 8:05. Działają u nas liczne koła zainteresowań oraz zespół muzyczny, wolontariat, radiowęzeł, szkolna gazeta „Oxygen”, zajęcia sportowe: piłka siatkowa, piłka ręczna, piłka nożna, piłka koszykowa i zajęcia taneczne. Uczniowie klasy biologiczno-chemicznej mogą rozwijać swoje pasje badawcze dzięki warsztatom organizowanym we współpracy z ZUO Stanowice i Parkiem Narodowym „Ujście Warty”. Pasjonaci historii mają możliwość badania dziejów ziemi kostrzyńskiej w trakcie lekcji realizowanych we współpracy z Muzeum Twierdzy, Muzeum Martyrologii w Słońsku i delegaturą IPN w Gorzowie Wielkopolskim. Pasjonaci filmu i teatru mogą realizować swoje zainteresowania dzięki warsztatom organizowanym we współpracy z „Kinem za rogiem” i Kostrzyńskim Centrum Kultury. Bardzo aktywnie w naszej szkole działa Samorząd Uczniowski m.in. organizując we współpracy z Młodzieżową Radą Miasta i Szkolnym Klubem Wolontariatu wiele imprez dla uczniów i środowiska lokalnego. Funkcję przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta w Kostrzynie nad Odrą w poprzedniej i bieżącej kadencji pełnili uczniowie naszego liceum ogólnokształcącego.

Od wielu lat nasi licealiści odnoszą sukcesy w licznych konkursach. Szkolnemu Klubowi Wolontariatu przy Zespole Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie w Kostrzynie nad Odrą przyznano  tytuł oraz medal „Przyjaciel Hospicjum w Gorzowie Wielkopolskim”. Od wielu lat uczniowie liceum ogólnokształcącego prowadzą z powodzeniem lekcje języka obcego dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Najważniejsze osiągnięcia kostrzyńskich licealistów. Dwie nasze uczennice zostały laureatkami konkursu literackiego „Po drugiej stronie Odry” organizowanego przez Regionalne Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze. Bardzo często na łamach lokalnej i regionalnej prasy publikowane są artykuły opracowane przez uczniów klasy humanistycznej. W roku 2013 uczniowie LO uzyskali tytuł finalisty XIII edycji ogólnopolskiego konkursu językowego „Pokaż nam język” zorganizowanego przez Wyższą Szkołę Bankową w Szczecinie. W gronie laureatów ogólnopolskiej Olimpiady Historycznej znalazł się uczeń naszej szkoły, który uplasował się na XI miejscu w Polsce. Od roku 2014 na zaproszenie Marszałek Województwa Lubuskiego uczniowie liceum ogólnokształcącego cyklicznie reprezentują szkołę w obradach Młodzieżowego Sejmiku Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze. W tym roku również otrzymaliśmy zaproszenie Pani Marszałek do udziału w Młodzieżowej Radzie Województwa Lubuskiego. W 2015 r. reprezentanci Zespołu Szkół zwyciężyli w IV edycji Konkursu Języka Niemieckiego w Collegium Polonicum w Słubicach. Zwycięzcą w III Konkursie Informatyczno – Technicznym „Na inżyniera czeka kariera” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych zorganizowanym przez Wydział Techniczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim został uczeń kostrzyńskiej klasy matematyczno-fizycznej. Z sukcesami uczniowie pierwszej i drugiej klasy liceum uczestniczyli w III etapie IX Ogólnopolskiego Konkursu Polonistycznego w Szczecinie. W roku 2019 w Warszawie uczennica klasy drugiej liceum zdobyła tytuł finalistki w Ogólnopolskim Konkursie Polonistycznym „Z ortografią na co dzień”. W 2015 r. kolejni uczniowie LO otrzymali z rąk Marszałka Województwa Lubuskiego stypendia w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych w ramach „Programu stypendialnego Województwa Lubuskiego”. Co roku reprezentacja klasy humanistycznej uczestniczy w zawodach wojewódzkich Olimpiady Solidarności w Zielonej Górze. Od roku 2014 uczniowie liceum ogólnokształcącego odnoszą liczne sukcesy w międzypowiatowym konkursie wiedzy z matematyki, języka angielskiego i języka niemieckiego zdobywając tytuły finalistów i cenne nagrody rzeczowe. Każdego roku najlepszy uczeń liceum ogólnokształcącego z rąk lubuskiego wojewody i kuratora oświaty otrzymuje prestiżowe Stypendium Prezesa Rady Ministrów. W latach 2016-2017 uczennice Zespołu Szkół dwukrotnie awansowały do ogólnopolskiego finału Olimpiady Młodzieży w tenisie stołowym dziewcząt.

Misja szkoły: „Wychowujemy i kształcimy efektywnie, zawodowo i wszechstronnie”  
Nasza szkoła jest:
- Życzliwa
- Otwarta
- Kolorowa
- Demokratyczna
- Otwarta na młodego człowieka
- Posiada dobry klimat
- Tolerancyjna
- Uczą w niej doświadczeni i rozumiejący młodzież nauczyciele
- Uczy kreatywności, samodzielności i dojrzałości
- Rozwija zainteresowania
- Przygotowuje do egzaminu zawodowego
- Uczy odpowiedzialności, dyscypliny, wyczulenia na problemy innych ludzi
- Wychowuje dobrego człowieka i obywatela