Technikum  wchodzące w skład Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie posiada bogatą blisko 60-letnią tradycję. Kierunki kształcenia dostosowywane są do potrzeb rynku pracy - w naszej ofercie znalazły się więc tak poszukiwane zawody jak technik ekonomista, technik hotelarstwa czy technik logistyk. Nasi absolwenci podejmują nie tylko pracę zawodową - są cenionymi specjalistami w przedsiębiorstwach, bankach, urzędach, ale także studiują na wielu krajowych i zagranicznych uczelniach. Uczniowie technikum w Kostrzynie nad Odrą uzyskują bardzo wysokie wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie plasując się w czołówce szkół powiatu gorzowskiego. Każdego roku najlepszy uczeń kostrzyńskiego technikum z rąk lubuskiego wojewody i kuratora oświaty otrzymuje prestiżowe Stypendium Prezesa Rady Ministrów. Od roku 2013 uczniowie technikum hotelarskiego nieprzerwanie uczestniczą w międzynarodowym projekcie „Kawiarnia uczniowska, polsko – niemiecka, inkluzyjna firma uczniowska” w Trebnitz. Również od 2013 r. uczniowie technikum uczestniczą w cyklicznych Targach Edukacyjnych i seminariach „Rynek pracy – pracodawca – pracownik – symbioza kariery”. Uczniowie technikum logistycznego biorą udział w szkoleniach i wycieczkach zawodowych organizowanych we współpracy z Wyższą Szkołą Logistyczną i Wyższą Szkołą Hotelarstwa w Poznaniu oraz w zajęciach logistycznych prowadzonych w firmach współpracujących ze szkołą: ICT Poland, Arctic Paper, Teleskop, DPD Polska i  Inspekcja Transportu Drogowego. W roku 2016 uczniowie klasy technikum logistycznego zapracowali na 14. pozycję w Polsce w rankingu miesięcznika „Perspektywy”. Od 2017 roku dla uczniów technikum realizowane są indywidualne spotkania z doradcą zawodowym w ramach „Mobilnych technik poruszania się po rynku pracy”. Z udziałem uczniów technikum kontynuowany jest bardzo atrakcyjny projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie gorzowskim”.

We współpracy z kostrzyńską firmą ICT Poland i LMI Polska we Wrocławiu dla uczniów trzecich klas technikum organizowany jest projekt szkoleniowy „Kształtowanie zwycięzców” dający certyfikat międzynarodowy. Uczniowie technikum ekonomicznego i logistycznego z sukcesami reprezentują miasto i powiat w konkursach i olimpiadach przedmiotowych z logistyki, rachunkowości i przedsiębiorczości Chlubą technikum w Kostrzynie nad Odrą jest firma symulacyjna „Heban”, która pozwala uczniom na zdobycie doświadczenia biznesowego i praktycznej wiedzy ekonomicznej. W szkole bardzo aktywnie działa Samorząd Uczniowski m.in. organizując we współpracy z Młodzieżową Radą Miasta wiele imprez dla uczniów i środowiska lokalnego. Uczniowie technikum biorą udział w różnorodnych warsztatach z doradcą zawodowym, warsztatach bankowych, Tygodniu Przedsiębiorczości, seminariach w Młodzieżowym Centrum Kariery, targach edukacyjnych i spotkaniach z przedstawicielami uczelni wyższych. Każdego roku najlepszy uczeń naszego technikum otrzymuje z rąk lubuskiego wojewody i kuratora oświaty prestiżowe Stypendium Prezesa Rady Ministrów.

 

Zawody w Technikum w Kostrzynie nad Odrą:

- technik ekonomista (kwalifikacja EKA.04 Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej oraz kwalifikacja EKA.05 Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych),

- technik hotelarstwa (kwalifikacja HGT.03 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie oraz kwalifikacja HGT.06 Realizacja usług w recepcji),

- technik logistyk (kwalifikacja SPL.01 Obsługa magazynów oraz kwalifikacja SPL.04 Organizacja transportu

Uczniowie technikum odbywają 4-tygodniowe praktyki zawodowe w wielu lubuskich i ogólnokrajowych firmach.

 

Misja szkoły: „Wychowujemy i kształcimy efektywnie, zawodowo i wszechstronnie”  
Nasza szkoła jest:
- Życzliwa
- Otwarta
- Kolorowa
- Demokratyczna
- Otwarta na młodego człowieka
- Posiada dobry klimat
- Tolerancyjna
- Uczą w niej doświadczeni i rozumiejący młodzież nauczyciele
- Uczy kreatywności, samodzielności i dojrzałości
- Rozwija zainteresowania
- Przygotowuje do egzaminu zawodowego
- Uczy odpowiedzialności, dyscypliny, wyczulenia na problemy innych ludzi
- Wychowuje dobrego człowieka i obywatela