Trzyletnia szkoła specjalna przeznaczona jest dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Ukończenie szkoły umożliwia uzyskanie świadectwa z suplementem potwierdzającym przysposobienie do pracy.

Szkoła posiada własną, dobrze wyposażoną bazę dydaktyczną, m.in. w pełni wyposażone pracownie gospodarstwa domowego i szklarnię. W szkole realizowane są praktyki wspomagane, które odbywają się poza szkołą lub na jej terenie w zależności od predyspozycji, potrzeb i możliwości uczniów.

Szkoła zapewnia uczniom internat, a także inne zajęcia rozrywkowe, sportowe i kulturalne.