Szkoła posiada własną, dobrze wyposażoną bazę dydaktyczną do nauki zawodu kucharz. Wszystkie zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego (teoretyczne i praktyczne) odbywają się na terenie szkoły w  pracowni technologii żywienia. Ukończenie szkoły i zdanie egzaminu zawodowego umożliwia zdobycie świadectwa potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Szkoła i internat zapewniają uczniom i wychowankom udział w zajęciach rozrywkowych, sportowo-rekreacyjnych i kulturalnych.