TECHNIKUM W CZERWIEŃSKU - WKROCZ NA WŁAŚCIWE TORY

Technikum w Czerwieńsku, o pięcioletnim okresie nauczania, jest szkołą dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej. Branża kolejowa potrzebuje coraz więcej wykwalifikowanych pracowników. Na liście 24 najbardziej poszukiwanych zawodów na polskim rynku pracy znajdują się 2 nasze kierunki. Przeprowadzamy nabór do dwóch oddziałów:

oddział pierwszy:

2. technik pojazdów kolejowych

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym – język obcy nowożytny, geografia

oddział drugi:

2. technik transportu kolejowego

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym – język obcy nowożytny, geografia

Atuty

- Jedyne w województwie lubuskim technikum kształcące w zawodach kolejowych;
- Szkoła patronacka PKP Cargo Tabor w Czerwieńsku oraz PKP PLK. Zakład Linii Kolejowych w Zielonej Górze - największych przedsiębiorstw kolejowych w Europie;
- Technikum gwarantujące profesjonalne przygotowanie do zawodu dzięki współpracy z wykfalifikowanymi specjalistami z branży kolejowej;
- Praktyki i staż na miejscu w firmie patronackiej - bez konieczności dojazdu i niepotrzebnej straty czasu;
- Szkoła przygotowująca do zdobycia licencji maszynisty na każdym proponowanym kierunku;
- Umożliwiająca podjęcie pracy w zawodzie od razu po jej ukończeniu;
- Oferujemy naukę w małych zespołach klasowych z podziałem na grupy zawodowe i językowe, co zapewnia kameralną, przyjazną atmosferę i indywidualne podejście do każdego ucznia.
 

Praktyki zawodowe

Nasza szkoła powstała dzięki staraniom przedsiębiorstw: PKP Cargotabor - Zakład Naprawy Taboru w Czerwieńsku oraz PKP PLK Zakład Naprawy Taboru w Zielonej Górze. Pracodawcy chcą w ten sposób pozyskać do swej branży wykwalifikowanych młodych ludzi. Dzięki współpracy z firmą patronacką: 
- praktyki i warsztaty odbywają się – u miejscowego pracodawcy, któremu zależy na pozyskaniu pracowników;
- młody człowiek ma szansę sprawdzić się na różnych stanowiskach pracy, by dokonać świadomego wyboru;
- zajęcia prowadzone są przez fachowców - ludzi, którzy pracują w zawodzie od lat i znają jego realia najlepiej;
- uczniowie ostatnich klas technikum mają szansę na zdobycie stypendium od pracodawcy.

Perspektywy

Po ukończeniu Technikum w Czerwieńsku zyskujesz:
- tytuł technika 
- przygotowanie do uzyskania licencji maszynisty;
- możliwość pracy na wielu stanowiskach - w kilku zawodach kolejowych;
- budowania kariery zawodowej według Twoich potrzeb;
- praktyczne umiejętności przydatne w codziennym życiu;
- dobre zarobki i pewną pracę.

 

Szkoła znajduje się w nowoczesnym budynku (wybudowany w 2006 roku), posiada nowoczesne i bardzo dobrze wyposażone w sprzęt dydaktyczny pracownie przedmiotowe i zawodowe, pracownię informatyczną. Uczniowie mają możliwość rozwoju swoich zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych prowadzonych w formie kół zainteresowań.

Atutami szkoły są: bezpieczeństwo uczniów, życzliwa i przyjazna atmosfera oraz interesujące zajęcia praktyczne.

Jeśli jesteś gotowy do nowych wyzwań, ciekawy świata, myślisz o usamodzielnieniu się i niezależności finansowej - wybierz Technikum w Czerwieńsku

TERAZ TWOJA KOLEJ!