W branżowej szkole I stopnia proponujemy kształcenie w zawodach: monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, murarz-tynkarz, mechanik pojazdów samochodowych, sprzedawca, cieśla, dekarz, betoniarz-zbrojarz, monter sieci i instalacji sanitarnych, monter konstrukcji budowlanych, stolarz, a także: ślusarz, operator obrabiarek skrawających. Mamy bardzo dobrą bazę dydaktyczną.  Dysponujemy pracowniami informatycznymi, pracownią multimerialną, mechaniczną, budowlaną, laboratorium językowym oraz wieloma gabinetami wyposażonymi w pomoce naukowe do nauki przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych. Poza zajęciami dydaktycznymi uczniowie mogą korzystać z zajęć pozalekcyjnych. Prowadzone są fakultery oraz zajęcia wyrównawcze. Oferujemy także różne zajęcia sportowe i koła zainteresowań. Uczniowie mogą korzystać z sali gimnastycznej, siłowni, boiska. Szkoła ma stały dostęp do sieci internet. Działa też Centrum Kształcenia Praktycznego, w którym uczniowie mogą zdobywać umiejętności praktyczne. Przedmioty do punktowania: język obcy, informatyka.

Szkoła posiada internat.