Dla absolwentów szkół podstawowych prowadzimy rekrutację do 5-letniego Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych na rok szkolny 2024/2025.
Oferujemy specjalność:
- techniki graficzne, specjalizacja: projektowanie graficzne;
- fotografia i film, specjalizacja: realizacje intermedialne.

Warunkiem przyjęcia do szkoły jest zdanie egzaminu praktycznego, który obejmuje: wykonanie ćwiczenia z  rysunku, ćwiczenia z malarstwa, ćwiczenia z kompozycji przestrzennej oraz egzamin ustny ze znajomości zagadnień związanych z różnymi dziedzinami sztuk plastycznych w zakresie objętym podstawą programową kształcenia ogólnego  szkoły podstawowej.
Egzamin odbędzie się 4 czerwca 2024r. o godz. 8:00
 
Szkoła nie posiada własnego internatu.
Organem prowadzącym szkołę jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego