Zespół  Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im Jana Pawła II

„ Spożywczak – Szkoła ze smakiem”

Jest to szkoła wychodząca naprzeciw dynamicznie rozwijającemu się rynkowi pracy oraz oczekiwaniom rodziców i  uczniów, którzy chcą się kształcić w zawodach dla nich atrakcyjnych i dających możliwość znalezienia zatrudnienia.

Nasze mocne strony to:

Nasi uczniowie mogą korzystać również z bogatej oferty pozalekcyjnej, między innymi  Koło Fotograficzne „W obiektywie”, Szkolny Klub Wolontariatu, Chór szkolny, Szkolne Koło Wojskowe GSR „SPOŻYWCZAK” Szkolny Klub Sportowy

Szkoła przyczynia się do rozwijania zainteresowań, wrażliwości kulturowej i społecznej młodzieży. Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się placówką oświatową  w powiecie nowosolskim. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu naszej kadry pedagogicznej i uczniów po raz kolejny uzyskaliśmy I miejsce w powiecie nowosolskim Szkoła Roku 2022