1.Technik informatyk

Jeżeli interesuje Cię świat komputerów, nie boisz się nowych technologii oraz wyzwań jakie niesie bieżący świat IT, kierunek ten może stać się dla Ciebie nie tylko dobrą zabawą, ale również życiową pasją.

Jako informatyk będziesz przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Zarówno w Polsce jak i pozostałych krajach Europy utrzymuję się bardzo duże zapotrzebowanie na kompetentnych pracowników sektora branży technologii informatycznych. Prognozy rynku pracy wskazują, że zawód informatyka będzie nadal utrzymywał się na liście najbardziej poszukiwanych wśród pracodawców. Rozwój młodego człowieka w tym kierunku roztacza przed nim perspektywę na odniesienie zawodowego
i życiowego sukcesu. Wielu informatyków łączy wykonywany zawód ze swoją pasją dając im powód do zadowolenia i samorealizacji.

Przedmioty wskazane do punktowania przez szkołę na kierunku:

- technik informatyk - dodatkowo do wyboru informatyka.

2.Technik logistyk

Jako logistyk będziesz przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Technik  logistyk  to  jeden  z  najnowocześniejszych  i  dobrze  płatnych  zawodów  na  rynku  krajowym i zagranicznym. Zdecydowana większość powstających obecnie miejsc pracy związana jest z logistyką.

Uzyskanie  tytułu  technika  logistyka  umożliwi  podjęcie  pracy  w  przemyśle,  handlu,  transporcie, telekomunikacji  oraz  w  jednostkach  samorządu  terytorialnego.  Technicy  logistycy  mogą  znaleźć zatrudnienie także w handlu elektronicznym wykorzystującym nowoczesne środki informatyczne: sklepy internetowe,  elektroniczną  obsługę  przepływu  materiałów  i  zarządzanie    kanałami  dystrybucji.

3. Technik logistyk – Oddział Przygotowania Wojskowego

W Technikum – technik logistyk funkcjonują Oddziały Przygotowania Wojskowego (OPW) to nowy rodzaj klas mundurowych, nad którymi nadzór merytoryczny sprawuje Ministerstwo Obrony Narodowej. OPW realizuje kształcenie ogólne, zgodne z podstawą programową oraz program szkolenia z zakresu przygotowania wojskowego.

Nauczanie wojskowe obejmuje szkolenie zasadnicze w klasach I–IV technikum, w trakcie którego są realizowane zajęcia teoretyczne i praktyczne oraz obóz szkoleniowy w klasie V technikum. Zajęcia realizowane w ramach programu są przeprowadzane zarówno w szkole jak i w „patronackiej” jednostce wojskowej. Absolwenci będą mogli liczyć na korzyści, takie jak możliwość odbycia skróconego szkolenia w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej czy dodatkowe profity przy przyjęciach na uczelnie wojskowe.

Czwartym przedmiotem wskazanym do punktowania przez szkołę na kierunku:

- technik informatyk - jeden z trzech: informatyka, fizyka, wos

- technik logistyk - jeden z trzech: geografia, fizyka, wos