Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Nowej Soli jest jedyną placówką na terenie Powiatu Nowosolskiego do której uczęszczają uczniowie niepełnosprawni intelektualnie.

W placówce obowiązek szkolny realizują uczniowie niepełnosprawni intelektualnie w stopniu lekkim , umiarkowanym ,  znacznym i głębokim oraz uczniowie z autyzmem

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA SPECJALNA DLA UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W STOPNIU LEKKIM

z następującymi kierunkami kształcenia zawodowego:

Cykl kształcenia trwa 3 lata. Przyjmowani są absolwenci szkoły podstawowej posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno- pedagogiczną . Program tej szkoły obejmuje przedmioty ogólnokształcące i praktyczną naukę zawodu. Praktyki organizowane są na terenie placówki.

     Edukacja w placówce prowadzona jest przez wykwalifikowaną kadrę w oparciu o indywidualne programy nauczania dostosowane do możliwości uczniów. Zajęcia ogólnokształcące, zawodowe praktyczne i teoretyczne odbywają się na terenie placówki.

Dysponujemy nowoczesną bazą lokalową dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

W placówce są w pełni wyposażone pracownie przedmiotowe, pracownie ze specjalistycznym sprzętem komputerowym dostosowanym do niepełnosprawności uczniów oraz specjalistyczne pracownie do zajęć zawodowych i realizacji praktycznej nauki zawodu. Współpracujemy z pracodawcami w zakresie organizacji praktyk  i stażu.

INTERNAT

Dla uczniów spoza Nowej Soli przygotowane są 22 miejsca w internacie (od poniedziałku do piątku) oraz całodzienne wyżywienie w stołówce szkolnej. Grupy wychowawcze liczą od 10 do 16 wychowanków.