Branżowa Szkoła I stopnia nr 1

Fryzjer  

Nauka trwa 3 lata. W jej trakcie odbywają się zajęcia teoretyczne z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych, takich jak: technologia fryzjerstwa, higiena, stylizacja, materiały fryzjerskie, podstawy działalności usługowej.

Fryzjer to stylista fryzur jest osobą, który  strzyże, układa włosy, wykonuje - farbowanie, rozjaśnianie,  pasemka, balejaż. Fryzjer tworzy fryzury okolicznościowe. Doradza klientom w doborze najlepszych środków pielęgnacyjnych oraz we właściwym dbaniu o wykonaną fryzurę. Od dobrego fryzjera wymagane są przede wszystkim umiejętności fryzjerskie, a co za tym idzie umiejętności manualne, wyobraźnia, zmysł estetyczny, jak również wysoka kultura osobista oraz czystość podczas wykonywania pracy.

Miejscem pracy fryzjera mogą być nie tylko salony fryzjerskie, ale także miejsca, gdzie potrzebny jest specjalista od stylizacji włosów, czyli teatry, plan zdjęciowy, telewizja, studia fotograficzne.

Sprzedawca 

Nauka trwa 3 lata. W jej trakcie odbywają się zajęcia teoretyczne z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych, takich jak: towaroznawstwo, organizacja sprzedaży, sprzedaż towarów, podstawy działalności handlowej. Sprzedawca sprzedaje produkty oferowane w punktach sprzedaży detalicznej oraz hurtowej obsługuje nabywców bezpośrednio lub pośrednio Jego zadania zawodowe to organizowanie zaopatrzenia  i przyjmowanie dostaw towarów, sprawdzanie towarów pod względem ilościowym i jakościowym, uiszczanie należności za dostarczone produkty, przygotowywanie produktów do sprzedaży oraz  informowanie nabywcy o walorach sprzedawanych produktów, pomoc nabywcy przy wyborze produktu, sprawna realizacja zamówień składanych przez nabywców inkasowanie należności za sprzedane produkty, dbanie o czystość i estetykę miejsca sprzedaży, załatwianie reklamacji zakupionych towarów, przyjmowanie i rejestrowanie zamówień na towary w hurtowniach, współpraca w przygotowaniu oferty sprzedaży. Miejscem pracy sprzedawcy będzie zatem punkt sprzedaży detalicznej a także wszystkie te miejsca, w których dokonuje się sprzedaży akwizycyjnej a w szczególności: hurtownie, punkty sprzedaży detalicznej, mieszkania, instytucje. Może również pełnić funkcję kierownika punktu sprzedaży oraz samodzielnie prowadzić własny sklep lub hurtownię.

Kucharz  

Nauka trwa 3 lata. W jej trakcie odbywają się zajęcia teoretyczne z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych, takich jak: zasady żywienia , technologia gastronomiczna z towaroznawstwem, wyposażenie techniczne zakładów gastronomicznych, rachunkowość w malej gastronomii, organizacja bezpieczeństwo i higiena  pracy.                   
Kucharz jest osobą zajmującą się przygotowywaniem potraw pochodzących z różnych stron świata, jak również dań dostosowanych do indywidualnych okoliczności i wymagań klientów. Posiada wiedzę odnośnie różnych kultur kulinarnych, właściwego stosowania produktów spożywczych, odpowiedniego łączenia składników, jak również stosownego serwowania potraw, deserów, napojów i dodatków.
Poza samym przygotowywaniem dań, do kucharza należy podanie ich w jak najbardziej atrakcyjnej i wyszukanej formie.

Piekarz 

Nauka trwa 3 lata. W jej trakcie odbywają się zajęcia teoretyczne z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych, takich jak: produkcja piekarska, wyposażenie techniczne piekarni, przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej. Podstawowym zadaniem piekarza jest wyprodukowanie pieczywa o jakości oczekiwanej przez konsumenta. Odpowiada on za właściwe przygotowanie mieszanek mąk i dodatków. Do obowiązków piekarza należy przygotowanie ciast zgodnie z recepturą, prowadzenie ich fermentacji, z zachowaniem wszystkich parametrów technologicznych, następnie dzielenie i kształtowanie ręczne lub mechaniczne kęsów ciasta. Dodatkowych umiejętności piekarza wymaga produkcja galanterii piekarskiej, np. rogali, chałek, bułek słodkich i drożdżówek.
Miejsce pracy piekarza to: magazyn surowców, hale produkcyjne, magazyn wyrobów gotowych.

Cukiernik  

N auka trwa 3 lata. W jej trakcie odbywają się zajęcia teoretyczne z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych, takich jak: produkcja piekarska, wyposażenie techniczne piekarni, przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej. Praca cukiernika polega przede wszystkim na produkcji wszelkiego rodzaju ciast, ciastek, tortów, deserów, cukierków, pieczywa cukierniczego, lodów i elementów dekoracyjnych swojej pracy. Cukiernik umie również realizować swoje autorskie pomysły, Zarobki cukiernika uzależnione są od liczby zleceń jakie otrzymuje i rangi zakładu, w którym pracuje.

Betoniarz - zbrojarz BUD.01. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich

Blacharz MEC.01 Wykonywanie i naprawa wyrobów z blachy i profili kształtowych

Blacharz samochodowy MOT.01 Diagnozowanie i naprawa nadwozi pojazdów samochodowych

Cieśla BUD.02. Wykonywanie robót ciesielskich

Dekarz  BUD.03 Wykonywanie robót dekarsko - blacharskich

Drukarz offsetowy PGF.02  Realizacja procesów drukowania z offsetowych form drukowych

Drukadz fleksograficzny PGF. 01 realizacja procesów drukowania z użyciem fleksogranicznych form drukowych

Elektronik ELM.02. Montarz oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych

Elektromechanik ELE.01 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych

Elektromechanik pojazdów samochodowych  MOT. 02 Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechtronicznych  sytemów pojazdów samochodowych

Elektryk  ELE.02  Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

Fotograf AUD.02 Rejestracja ,obróbka i publikacja obrazu  obrazu

Kamieniarz BUD.04 Wykonywanie robót kamieniarskich

Kominiarz BUD.04. Wykonywanie robót kamieniarskich

Kowal MEC.02. Wykonywanie i naprawa wyrobów kowalskich

Krawiec MOD.03 Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych

Kierowca - mechanik TDR. 01 Eksploatacja środków transportu drogowego

Lakiernik samochodowy MOT.03 Diagnozowanie i naprawa powłok   lakierniczych 

Mechanik monter maszyn i urządzeń MEC. 03  Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

Mechanik motocyklowy MOT.04 Diagnozowanie,obsługa i naprawa pojazdów motocyklowych

Mechanik pojazdów samochodowych MOT.05 Obsługa,diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych 

Mechatronik ELM.03 Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych

Monter sieci i instalacji  sanitarnych  BUD.09 Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie BUD.11  Wykonywanie robót montażowych,okladzinowych i wykończeniowych

Murarz – tynkarz BUD.12 Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

Ogrodnik  OGR.02  Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych

Operator obrabiarek skrawających  MEC.05 Użytkowanie obrabiarek skrawających

Operator procesów introligatorskich PGF.03. Realizacja procesów introligatorskich i opakowaniowych

Rolnik ROL.04  Prowadzenie produkcji rolniczej

Stolarz DRM.04 Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych

Ślusarz  MEC.08  Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

Tapicer  DRM.05  Wykonywanie wyrobów tapicerowanych

Złotnik - jubiler MEP.05 Wykonywanie i naprawa wyrobów złotnicznych i jubilerskich

Nauka trwa 3 lata. W jej trakcie odbywają się zajęcia teoretyczne z przedmiotów ogólnokształcących.  Zajęcia z przedmiotów zawodowych  odbywają się podczas miesięcznych  turnusów zawodowych w każdym roku nauki. Absolwent to dobry fachowiec, odnajdujący się na rynku pracy, jest przygotowany do podjęcia dalszej nauki. Uczeń zdobywa wiedzę w nowoczesnych pracowniach, które są modernizowane dzięki realizacji projektów unijnych. Kształcenie praktyczne odbywa się n ajczęściej w renomowanych rzemieślniczych zakłady pracy lub najlepszych przedsiębiorstwach handlowo – usługowych.

 

Dodatkowe informacje o szkole

K ształcenie we wszystkich zawodach dla których istnieje możliwość realizacji praktyki. Praktyka odbywa się bezpośrednio w zakładach produkcyjnych i usługowych. Posiadamy bogatą bazę dydaktyczną, nowoczesne pracownie. Lokalizacja zapewnia optymalne warunki bezpieczeństwa jest bezpośrednie połączenie PKS i PKP. Tradycją szkoły jest coroczny pokaz zawodoznwczy organizowany w trakcie Dni otwartych szkoła realizuje programy nauczania w nowoczesnych pracowniach specjalistycznych wyposazonych  w sprzęt  dydaktyczny.Zajęcia lekcyjne prowadzone przez wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną wykorzystującą nowoczesny sprzęt audiowizualny. Absolwent oddziału przygotowany jest do pracy w zakładzie otwartym, cateringu, samozatrudnienia oraz do daleszego kształcenia.

Dojazd:     

autobus linii:   0   27   39   44   80
 

Koła zainteresowań

W szkole działa kółko gastronomiczne, teatralne, Zespół FACE TEAM, Szkolny klub wolontariatu „ Młodzi dla Kamerunu”, szkolna gazetka B66,szkolny chór „ Winni młodości”, koło literackie „Kawiarnia literacka”.  


Osiągnięcia szkoły

Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego jest liderem kształcenia zawodowego.

Szkoła jest organizatorem takich imprez jak:

 • Transgraniczny projekt  we współpracy ze Szkołami Zawodowymi z terenu Niemiec (corocznie od 2010r.)

 • Konkursy i  pokazy fryzjerskie, graficzne,krawieckie oraz gastronomiczne z udziałem adeptów ww. zawodów z Polski  i Niemiec

 • Wyjazdy na stażu do Hiszpanii  w ramach  projektu ERAZMUS

 • Wspołpraca z Europejskim Centrum Wolontariatu i projektem " Młodzi dla Kamerunu"

 • Międzyszkolny KOnkurs Astronomiczny we współpracy z Uniwersytetem Zielonogrórskim i Planetarium " Wenus"

 • Międzyszkolny  Turniej Matematyczny (organizowany corocznie od 2009r.)

 • Turniej Oświaty w Piłce Siatkowej (jako organizatorzy corocznie od 2010r.)

 • Dni Otwarte - Wielki Pokaz Zawodoznawczy dla mieszkańców miasta (corocznie od 1996r.)

 • warsztaty specjalistyczne i wieczory poetyckie z udziałem naszych uczniów

 • akcje charytatywne

 • warsztaty dla uczniów uzdolnionych zawodowo

 • możliwość wyjazdu na praktyki zagraniczne, wymiana międzynarodowa

 • wysoka zdawalność  egzaminów zawodowych:

 • Certyfikat Wiarygodna Szkoła,

 • Certyfikat Szkoła bez Nienawiści,

 • I miejsce w Wojewódzkim konkursie „ Widzisz, Nie zgadzaj się ,Reaguj”

 • I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Gastronomicznym " Patriotka 100-lecia"

 • II miejsce w Wojewódzkim Konkursie Gastronomicznym

 • I miejsce w konkursie na logo Rewitalizacji Zieloenj Góry

 • III miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim

 • Szczególne Wyróżnienie Jury w VI Wojewódzkim Konkursie Astronomicznym

 • ZSiPKZ współpracuje  z Lubuskim Teatrem, Uniwersytetem Zielonogórskim Stowarzyszeniem Zielonogórskich Sybiraków.
 • W ramach współpracy z Narodowym Funduszem Zdrowia nagrano cykl filmów o tematyce dietetycznej w szkolnych pracownikach gastronomicznych z udziałem nauczycieli i uczniów kształcących się na kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych.
 • Udział w akcji „ Plecak”, którego celem była  realizacja serii filmów promujących pozytywne zachowania w komunikacji miejskiej był realizowany przy współpracy MZK.
 • Corocznie w szkole organizowany jest przez Samorząd Szkolny festyn z okazji Dnia Dziecka pt.:„Dzień Dziecka- Chill Fest”.
 • Realizujemy programy, których pomysłodawcami są nauczyciele min: „ Ze zdrowym życiem  na TY”,-  „ Terapia słowem, ruchem, dźwiękiem – warsztaty teatralne”.
 • W szkole wydawany jest  uczniowski magazyn B66. 
 • Uczniowie kształcący się na kierunku technik fotografii i multimediów w Lubuskim Konkursie Fotograficznym PRO ARTE 2023 zajęli miejsca laureatów.
 •  „Rodzina Ulmów”( laureaci), Zielonogórski Konkurs Fotograficzny organizowany przez Dom Harcerza pt.: „Portret miasta” - pierwsze i drugie miejsce oraz 4 wyróżnienia.
 • Zielonogórski konkurs fotograficzny organizowany przez Urząd Miasta pt.: „Przyroda Zielonej Góry” - 15 osób nagrodzonych.
 • I miejsce w konkursie samorządowym  „Ośmiu Wspaniałych” w latach 2023,2024r. oraz miejsca laureatów w etapie ogólnopolskim.
 • Międzynarodowy konkurs graficzny pt.: „Kapsuła czasu”.
 • Konkursy gastronomiczne - 1 i 2 miejsce, Wojewódzki Konkurs Gastronomiczny w Szprotawie pod patronatem Lubuskiego Kuratora Oświaty.  
 • Bitwa na Drobiowe Smaki 2 - Etap Wojewódzki I miejsce
 • Bitwa na Drobiowe Smaki 2 - FINAŁ w Warszawie
 • Wojewódzki Konkurs Gastronomiczny - I miejsce w roku 2023.
 • W roku 2023/2024 powtarzamy nasze sukcesy w konkursach: Bitwa na Drobiowe Smaki 3 - Etap Wojewódzki I miejsce
 • Bitwa na Drobiowe Smaki 3 - FINAŁ w Warszawie 08-10.04.2024 r.
 • Sztuka Mięsa 2 - Finał 19.04.2024

W wyniku podejmowanych działań szkoła otrzymała certyfikat „ Szkoły Łowcy talentów” oraz za realizację projektów Certyfikat e Twinning SCHOOL 2023-2024  jako jedna z dwóch szkół w województwie lubuskim