Technikum jest szkołą pięcioletnią dla absolwentów szkół podstawowych. System kształcenia odbywa się w dwóch obszarach:

- kształcenie ogólne - kończące się egzaminem maturalnym, umożliwiającym kontynuację nauki w szkołach wyższych; w ramach przedmiotów obowiązkowych uczniowie uczą się 2 języków obcych - angielskiego i niemieckiego oraz na poziomie rozszerzonym realizują matematykę;

- kształcenie zawodowe:

Absolwent technikum po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie otrzymuje dyplom z tytułem technika.


Kierunki kształcenia – kwalifikacje

Technik ekonomista – innowacja: zasady rachunkowości

Technik hotelarstwa – innowacje: gastronomia w hotelu

Technik organizacji turystyki – innowacja: pilotaż wycieczek i przewodnictwo turystyczne

Technik spedytor – innowacja: ładunkoznawstwo

Technik logistyk - innowacja: logistyka 5.0

Technik handlowiec – innowacja: e-handel

Technik rachunkowości - innowacja: obsługa ekonomiczna przedsiębiorstwa

prowadzenie rachunkowości

Technik żywienia i usług gastronomicznych


Dlaczego warto uczyć się w naszej szkole?

Dysponujemy nowoczesnymi salami lekcyjnymi i pracowniami, wyposażonymi w sprzęt najnowszej technologii z profesjonalnym oprogramowaniem. Posiadamy firmę symulacyjną „Kuźnia Biznesu”, symulacyjne biuro podróży „Sueno Travel”, pracownie hotelarskie - z recepcją hotelową oraz z aneksem pokojowym czterogwiazdkowego hotelu - "Hotel Marzeń", świetnie wyposażoną pracownię gastronomiczną, nowoczesną pracownię logistyczno-spedycyjną.

Prowadzimy aktywną współpracę z uczelniami wyższymi m.in. z Uniwersytetem Zielonogórskim, Wyższą Szkołą Logistyki w Poznaniu, Międzynarodową Wyższą Szkołą Logistyki i Transportu we Wrocławiu oraz ze szkołą zawodową w Paderborn (Niemcy).

W celu podnoszenia atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego, szkoła ściśle współpracuje ze środowiskiem biznesu. Placówka ma podpisane umowy i porozumienia o partnerstwie merytorycznym między innymi z Raben Polska, XPO Transport Solutions, Ruben Hotel, Biuro Podróży Exodus, Stowarzyszenie Księgowych oraz Sinersio Polska. Efektem tej kooperacji są wizyty studyjne uczniów w przedsiębiorstwach, szkolenia i wykłady prowadzone przez przedstawicieli firm oraz inne elementy wsparcia merytorycznego.

W szkole działa Środowiskowe Centrum Doradztwa Zawodowego, świadcząc szeroką pomoc w zakresie rozwijania orientacji zawodowej i wspierania świadomych wyborów ścieżki kariery zawodowej.

Od wielu lat szkoła pozyskuje środki unijne i realizuje szereg projektów, umożliwiających naszym uczniom zdobycie dodatkowych umiejętności i kwalifikacji zawodowych, takich jak prawo jazdy, uprawnienia operatora wózka widłowego, kasjera walutowego, obsługa kasy fiskalnej, czy też animatora czasu wolnego. Projekty "Erasmus+" oraz "Power" tworzą realne szanse na poznanie wielu państw europejskich, rozwijają umiejętności językowe, a także pozwalają na nawiązywanie międzynarodowych kontaktów.

Nasi uczniowie mają możliwość odbywania praktyk zawodowych za granicą (m.in. w Hiszpanii, Niemczech, Grecji, Austrii oraz na promach żeglugi morskiej) oraz w renomowanych firmach w kraju.

Uczniowie Ekonomika zdobywają tytuły finalistów i laureatów w następujących olimpiadach przedmiotowych:

Po XXXIII edycjach Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej szkoła zajmuje drugie miejsce w kraju pod względem liczby laureatów i finalistów.

Wyróżnienia przyznane szkole:

Uczniowie "Ekonomika" co roku uzyskują świetne wyniki na arenie miejskiej oraz wojewódzkiej w zawodach sportowych (m. in. piłka nożna, unihokej, tenis stołowy) oraz aktywnie angażują się w pracę na rzecz środowiska lokalnego, organizując imprezy i uroczystości z udziałem Seniorów oraz najmłodszych.