Aby zapewnić naszym uczniom wysoki poziom kształcenia, sukcesywnie unowocześniamy własne zaplecze dydaktyczne. Szczególnie dbamy o nie w tych obszarach, na których nauka wymaga specjalistycznego sprzętu. Zajęcia specjalistyczne prowadzone są w nowocześnie wyposażonych pracowniach i laboratoriach.  Obecnie posiadamy 12 pracowni informatycznych, liczne pracownie specjalistyczne, w tym laboratorium obrabiarek sterowanych cyfrowo. Dzięki rozbudowie szkoły, od roku szkolnego 2019/20 oddane zostały dwie nowe pracownie dla potrzeb kształcenia zawodowego.      

Oprócz prowadzonych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, uczeń zawsze ma prawo do korzystania z wielu innych form zajęć pozalekcyjnych. Większość nauczycieli organizuje zajęcia konsultacyjne. Prowadzone są fakultety i zajęcia wyrównawcze. Uczniowie mogą korzystać także z dodatkowych zajęć sportowych. Mamy drużyny m.in. siatkarskie, koszykarskie, gramy w brydża, szachy, jest dostępna siłownia i sala tenisa stołowego. W sporcie mamy tak wiele osiągnięć, że nie sposób ich tu wymienić.  W czerwcu 2010 roku został oddany do użytku naszych uczniów kompleks boisk sportowych wybudowanych w ramach projektu „Orlik 2012”. 
Organizujemy wiele ciekawych kół zainteresowań, m.in. koło Linuxa, programowania, Klub Europejski .
Zajęcia praktyczne ralizowane są w naszym obiekcie przy ulicy Dolina Zielona. Baza dydaktyczna szkolnych warsztatów dostosowana jest do wymagań  kształcenia praktycznego w zawodach, w których szkoła prowadzi nabór
uczniów. Od kilku lat jesteśmy Ośrodkiem Egzaminacyjnym akredytowanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu, dzięki czemu niemal co roku korzystamy z  doposażania w sprzęt i nowoczesne urządzenia. Pełną ofertę edukacyjną oraz opis zawodów znajdziesz na tej stronie na naszej stronie  zseis.zgora.pl  

                                                                Przyjdź i  zobacz - DZIEŃ OTWARTY 04.04.2024r

Zawody:
Mechanik pojazdów samochodowych uczniowie w czasie trzyletniej nauki zdobywają kwalifikacje zawodowe mechanika pojazdów samochodowych oraz realizują program kształcenia ogólnego umożliwiający im po skończeniu szkoły kontynuowanie 
nauki w szkole branżowej II stopnia. Kształcenie zawodowe realizowane w zakresie teoretycznym i praktycznym ma na celu przygotować przyszłego absolwenta do wykonywania następujących zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji MOT.05.
Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych: 
1) wykonywania przeglądów podzespołów i zespołów stosowanych w pojazdach samochodowych;
2) diagnozowania stanu technicznego podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych;
3) wykonywania napraw pojazdów samochodowych. 
Po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje MOT.05 absolwent szkoły otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe mechanika pojazdów samochodowych.
Absolwent szkoły branżowej I stopnia kontynuując naukę w szkole branżowej II stopnia (2 lata) uzyskuje tytuł zawodowy technika oraz zdaje egzamin maturalny.

 

Absolwent szkoły branżowej I stopnia kontynuując naukę w szkole branżowej II stopnia (2 lata) uzyskuje tytuł zawodowy technika oraz zdaje egzamin maturalny.