Klasa wielozawodowa. Kształcenie praktyczne odbywa się na podstawie umowy zawartej między pracodawcą, a pracownikiem młodocianym. Realizacja tej umowy odbywa się w oparciu o Kodeks Pracy.