W roku szkolnym 2023/2024 do IV Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kotarbińskiego w Gorzowie Wielkopolskim przyjętych zostanie 180 uczniów, którzy będą uczyć się w 6 klasach pierwszych.

Wszyscy uczniowie od klasy pierwszej realizują na poziomie rozszerzonym wybrany przez siebie język obcy. Wyboru pozostałych przedmiotów rozszerzonych, których nauka rozpoczyna się od klasy drugiej, uczeń dokonuje w drugim okresie klasy pierwszej. W miarę możliwości organizacyjnych szkoły, możliwy będzie wybór dowolnego układu przedmiotów w zależności od zainteresowań ucznia. Uczeń dokonuje wyboru spośród następujących przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie, których nauka trwa do końca etapu edukacyjnego.

Szkoła oferuje naukę następujących języków obcych j. angielski, j. niemiecki, j. rosyjski i j. francuski. Nauka dwóch wybranych przez ucznia języków obcych trwa przez cały okres nauki, język na poziomie rozszerzonym w wymiarze 5 godzin tygodniowo, język na poziomie podstawowym 2 godziny tygodniowo.

Uczniowie uczący się j. niemieckiego na poziome rozszerzonym ( wymiar 5+2 godziny tygodniowo ) realizują program DSD II, przygotowujący do egzaminu językowego, udokumentowanego certyfikatem językowym na poziomie C1, umożliwiającym studia w szkołach wyższych niemieckojęzycznych.