ELEKTRYK – SZKOŁA Z ISKRĄ!!!

Technikum nr 7 przy Zespole Szkół Elektrycznych im. mjra Henryka Sucharskiego w Gorzowie Wielkopolskim to szkoła z wieloletnią tradycją, należąca do najstarszych i najbardziej cenionych placówek oświatowych w mieście i regionie. Posiadamy bardzo dobrze wyposażoną bazę dydaktyczną i sportową znajdującą się w budynkach szkolnych przy ul. Dąbrowskiego 33 i przy ul. Grobla 9
oraz Grobla 68.

Zdobyliśmy akredytację Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu, dzięki czemu jesteśmy ośrodkiem egzaminacyjnym dla wszystkich nauczanych zawodów. Jesteśmy dumni z przyznanych certyfikatów pn. : ,,Lider nowych technologii”, „Szkoła ucząca racjonalnego gospodarowania energią”, „Wiarygodna Szkoła”, ,,Szkoła łowców talentów” oraz certyfikatu „Fundacji rozwoju talentów”.

Nasi uczniowie osiągają bardzo dobre wyniki w nauce z przedmiotów maturalnych oraz zawodowych. Młodzież bierze aktywny udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, zajmując czołowe miejsca w kraju. Zrealizowaliśmy wiele projektów unijnych, dzięki którym doposażyliśmy pracownie
i laboratoria naszej szkoły w najnowszy sprzęt i pomoce dydaktyczne. Uczniowie odbywają zajęcia w nowoczesnych pracowniach:

Nasi uczniowie mają możliwość zdobywania w trakcie nauki dodatkowych kwalifikacji  np.:  1 kV, Akademia CISCO, Akademia ORACLE, ECCC,  Certyfikat instalatora inteligantnych instalacji w budynkach, itp. Organizujemy praktyki zawodowe w zakładach pracy i firmach usługowych nie tylko w Gorzowie i regionie, ale także poza granicami kraju np.  Actemium GmbH w Niemczech.  Naszymi partnerami są firmy: PGE Energia Ciepła S.A., Actemium GmbH, TPV Displays Polska, Farecia, Enea oraz wyższe uczelnie: Politechnika Morska w Szczecinie, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Politechnika Poznańska, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie i Stowarzyszenie Elektryków Polskich.  

W gorzowskim „Elektryku” uczniowie mogą także rozwijać swoje pasje i zdobywać dodatkowe umiejętności w szkolnych kołach zainteresowań m.in.: z zakresu programowania, kółka gier komputerowych, obsługi dronów, ale także sportowych i artystycznych.  

Wielką popularnością wśród społeczności szkolnej cieszy się zespół muzyczny „Pod Napięciem”,a wychowankowie szkolnych kół sportowych zdobywają medale w zawodach szczebla miejskiego, regionalnego i krajowego(min. II miejsce w Mistrzostwach Polski U15 w zapasach, III miejsce w Mistrzostwach Polski Full Contact Juniorów i Seniorów, I miejsce w Mistrzostwach Gorzowa w koszkówce idt). Zdobywanym sukcesom sprzyja baza sportowa składająca się z dwóch pełnowymiarowych sal gimnastycznych, jednej suplementarnej sali gimnastycznej, dwóch siłowni i zewnętrznego wielofunkcyjnego boiska szkolnego. 

Animatorem wielu wydarzeń z życia naszej społeczności szkolnej jest prężnie działający Samorząd Uczniowski, który może pochwalić się swoimi działaniami w zakresie imprez szkolnych, w tym charytatywnych we współpracy z PCK, Hospicjum św. Kamila, OTOZ Animals, ale także międzyszkolnych na terenie Gorzowa. To Samorząd organizuje modne wśród młodzieży turnieje e-sportowe i odpowiada za komunikatory szkolne, w tym w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, TikTok).  

Wszystkie obiekty szkolne są całodobowo monitorowane, co wydatnie wpływa na poziom bezpieczeństwa w naszej placówce. W „Elektryku” uczniowie mogą skorzystać z opieki psychologiczno-pedagogicznej (psychologa, pedagoga, pedagoga specjalnego) oraz szkolnej pielęgniarki. 

Dla uczniów spoza Gorzowa szkoła zapewnia miejsca w swoim internacie „AMICUS”.

Absolwenci szkół podstawowych, dołączcie do nas, podejmując naukę w zawodach:

 

CJeśli chcesz wiedzieć więcej, zajrzyj na stronę naszej szkoły http://zsegw.pl/ lub odwiedź nas w realu!

J