Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. J. Korczaka we Wschowie, w którym znajduje się Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1 Specjalna we Wschowie jest największą placówką kształcenia specjalnego na terenie województwa lubuskiego. Niezależnie od stopnia niepełnosprawności intelektualnej i wieku, młodzież zdobywa wiedzę, rozwija swoje predyspozycje, doskonali umiejętności i aktywnie uczestniczy w życiu szkoły.

Szkoła proponuje dodatkowe zajęcia edukacyjne - koła zainteresowań - sportowe, plastyczne, komputerowe, muzyczne, fotograficzne, ekologiczne, kulinarne. Od roku szkolnego 2015/2016 szkoła znajduje się w wyremontowanym i zmodernizowanym budynku, który jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych.

Przy Ośrodku funkcjonuje Powiatowe Centrum Rehabilitacji, które powstało z myślą o podopiecznych SOSW. W nowo udostępnionych pomieszczeniach znajduje się sprzęt do hydroterapii, fizykoterapii i kinezyterapii oraz sala doświadczania świata.

Kształcenie przedmiotów zawodowych odbywa się w formie miesięcznych kursów w CKUiP. Szkoła umożliwia znalezienie praktyk zawodowych dla młodocianych pracowników.  

Szkoła kształci m.in. w zawodach: murarz-tynkarz, kucharz, sprzedawca, pracownik pomocniczy stolarza, pracownik pomocniczy gastronomii, ślusarz, piekarz, cukiernik, fryzjer. Wszelkie informacje dotyczące naboru, potrzebne dokumenty, orzeczenia itp. oraz warunki pobytu w internacie (grupach wychowawczych, odpłatności za wyżywienie) są umieszczone na stronie internetowej ośrodka lub w sekretariacie szkoły.