Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Janusza Korczaka we Wschowie, w którym znajduje się Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1 Specjalna we Wschowie jest największą placówką kształcenia specjalnego na terenie województwa lubuskiego. Niezależnie od stopnia niepełnosprawności intelektualnej i wieku, młodzież zdobywa wiedzę, rozwija swoje predyspozycje, doskonali umiejętności, aktywnie uczestniczy w życiu szkoły i w środowisku lokalnym.

Placówka proponuje dodatkowe zajęcia edukacyjne - koła zainteresowań - sportowe, plastyczne, komputerowe, muzyczne, fotograficzne, ekologiczne, kulinarne. Szkoła Branżowa znajduje się w wyremontowanym
i zmodernizowanym budynku, który jest dostosowany do osób z niepełnosprawnościami. Dodatkowo uczniowie mogą korzystać ze sprzętu do hydroterapii, fizykoterapii i kinezyterapii.

Kształcenie przedmiotów zawodowych odbywa się w formie miesięcznych kursów w CKZiU we Wschowie. Szkoła umożliwia znalezienie praktyk zawodowych dla młodocianych pracowników.  

Szkoła kształci w wielu zawodach. Wszelkie informacje dotyczące naboru, potrzebne dokumenty, orzeczenia itp. oraz warunki pobytu w internacie (grupach wychowawczych, odpłatności za wyżywienie) są umieszczone na stronie internetowej ośrodka lub w sekretariacie szkoły.