Szkoła proponuje interesujące zawody i nowoczesne kierunki kształcenia, a ponadto ma szeroki wachlarz pozalekcyjnych zajęć sportowych oraz zajęć w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Dysponuje kadrą pedagogiczną posiadającą wysokie kwalifikacje zawodowe. Wśród nich są wykładowcy przedmiotów ogólnokształcących oraz przedmiotów zawodowych, pedagodzy i psycholog.

W ramach projektu unijnego została poprawiona jakość i funkcjonalność pomieszczeń lokalowych, dzięki czemu podniósł się komfort pracy na zajęciach. Uczniowie mogą korzystać z nowoczesnych pracowni dydaktycznych: multimedialnej, komputerowych, symulacyjnej, biurowości z zapleczem do przeprowadzania egzaminów, pracowni języków obcych z wyposażeniem multimedialnym oraz szkolnego ośrodka kariery.

Do dyspozycji uczniów jest boisko sportowe - ORLIK, kort tenisowy, sala gimnastyczna, nowoczesna hala sportowa oraz strzelnica sportowa.

Szkoła uczestniczy w projekcie  polsko-niemieckim dotyczącym udziału uczniów I Zespołu Szkół we Wschowie i uczniów z Peter-Paul-Cahensly Schule w Limburgu w zagranicznych praktykach zawodowych, dofinansowanych ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży oraz  Programu Erasmus+.