Szkoła proponuje interesujące zawody i nowoczesne kierunki kształcenia, a ponadto ma szeroki wachlarz pozalekcyjnych zajęć sportowych oraz zajęć w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Dysponuje kadrą pedagogiczną posiadającą wysokie kwalifikacje zawodowe. Wśród nich są wykładowcy przedmiotów ogólnokształcących oraz przedmiotów zawodowych, pedagodzy i psycholog.

W ramach projektu unijnego została poprawiona jakość i funkcjonalność pomieszczeń lokalowych, dzięki czemu podniósł się komfort pracy na zajęciach. Uczniowie mogą korzystać z nowoczesnych pracowni dydaktycznych: multimedialnej, komputerowych, symulacyjnej, biurowości z zapleczem do przeprowadzania egzaminów, pracowni języków obcych z wyposażeniem multimedialnym, gastronomicznej, mechanicznej. 

Powstała również nowoczesna pracownia elektryczna utworzona w ramach Lubuskiego Funduszu Samorządowego finansowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego oraz Ekopracownia OZE, oddana do użytku pod koniec 2023 roku, która powstała w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej Ekopracownia – zielone serce szkoły. 

Do dyspozycji uczniów jest boisko sportowe - ORLIK, kort tenisowy, sala gimnastyczna, nowoczesna hala sportowa oraz oddana w październiku 2023 roku do użytku wirtualna strzelnica sportowa. 

Wirtualna strzelnica, dzięki swoim multimedialnym możliwościom szkolno-treningowym, znacząco wpłynie na rozwój umiejętności strzeleckich z wykorzystaniem różnych rodzajów broni treningowej.Wirtualna strzelnica, dzięki swoim multimedialnym możliwościom szkolno-treningowym, znacząco wpłynie na rozwój umiejętności strzeleckich z wykorzystaniem różnych rodzajów broni treningowej.

Szkoła uczestniczy w projekcie  polsko-niemieckim dotyczącym udziału uczniów I Zespołu Szkół we Wschowie i uczniów z Peter-Paul-Cahensly Schule w Limburgu w zagranicznych praktykach zawodowych, dofinansowanych ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży oraz w Programie Erasmus+.

W rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 

"W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, niż liczba wolnych miejsc w szkole, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria: wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora danej szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału tej szkoły”.