OPERATOR MASZYN LEŚNYCH -

branżowa szkoła I stopnia  w Rogozińcu kształci w systemie

3 letnim.

W ofercie:

Przygotowanie do pracy w lesie na profesjonalnym sprzęcie; Kurs operatora

pilarki spalinowej; Kurs obsługi żurawi załadowczych; Zajęcia na

maszynach wielooperacyjnych; Bogato wyposażony warsztat szkolny;

Praktyka zawodowa w terenie, organizowana przez szkołę;

Profesjonalna kadra instruktorska;

Miejsce w internacie dla każdego ucznia;