Technikum Leśne w Rogozińcu kształci w systemie 5 letnim, kończącym się maturą i egzaminem zawodowym. Jest szkołą mundurową o profilu leśnym, jedną z 11  szkół leśnych w Polsce prowadzonych przez Ministra Środowiska.

Co oferujemy:

W szkole można zdobyć takie praktyczne umiejętności jak: Prawo jazdy kat. T i B., uprawnienia do obsługi pilarki spalinowej, uprawnienia UDT do obsługi żurawi leśnych, umiejętności obsługiharwestera i forwardera (symulator), kurs spawacza MiG i MAG, staże u przedsiębiorców leśnych.Ponadto w ramach realizowanych przez nas projektów unijnych oferujemy dodatkowe umiejętności zawodowe i społeczne.

Koła zainteresowań działające w szkole to: koło sokolnicze, ośrodek rehabilitacji ptaków drapieżnych, sygnaliści myśliwscy, koło łowieckie, koło strzeleckie, koło łucznicze, PWL, ZHP.

Szkoła współpracuje z Czeską Leśną Akademią w Trutnov (Czechy), oraz roczną szkołą zawodową Operatorów Maszyn Leśnych w Svobodzie (Czechy), z Centrum Kształcenia w Boudron w Szwajcarii oraz OSZ Neuruppin Waldarbeitsschule Kunsterspring w Niemczech.