Zespół Szkół Odzieżowych im. Krzysztofa Kieślowskiego, to szkoła z tradycją i wieloletnim doświadczeniem w przygotowaniu młodego pokolenia do zawodu. Aktywnie uczestniczymy w pozyskiwaniu dofinansowania w ramach programu Erasmus plus, w celu organizowania staży dla uczniów w zagranicznych firmach. Obecnie w szkole można kształcić się na poziomie Branżowej Szkoły 1 stopnia w następujących branżach:

FRYZJER

KWALIFIKACJA W ZAWODZIE:

FRK.01. Wykonywanie usług fryzjerskich

Absolwent szkoły kształcący się w zawodzie fryzjer zostanie przygotowany do wykonywania poniższych zadań zawodowych:

1) prowadzenie konsultacji z klientem dotyczącej zakresu usługi fryzjerskiej;

2) doradzanie w zakresie doboru koloru i odpowiedniej fryzury;

3) wykonywanie pielęgnacji włosów i skóry głowy;

4) wykonywanie nietrwałego i trwałego odkształcania włosów;

5) wykonywanie strzyżenia włosów, golenia i formowania zarostu męskiego;

6) wykonywanie zmiany koloru włosów;

7) wykonywanie stylizacji fryzur.

Uczeń zdobywa jedną kwalifikację. Zajęcia praktyczne odbywają się u pracodawcy. Istnieje możliwość odbywania praktyk na terenie szkoły.

 

KLASY WIELOBRANŻOWE

Kształcenie odbywa się w zawodach:  sprzedawca, drukarz, tapicer, krawiec, kucharz, blacharz samochodowy, piekarz, cukiernik, lakiernik, stolarz, mechanik pojazdów samochodowych, elektryk, elektromechanik pojazdów samochodowych, dekarz i wiele innych zawodów.

Uczeń zdobywa w każdym zawodzie po jednej kwalifikacji odpowiedniej do specyfiki zawodu. Zajęcia praktyczne odbywają się u pracodawcy.