Zespół Szkół Odzieżowych im. Krzysztofa Kieślowskiego, to szkoła z tradycją i wieloletnim doświadczeniem w przygotowaniu młodego pokolenia do zawodu. Aktywnie uczestniczymy w pozyskiwaniu dofinansowania w ramach programu Erasmus plus, w celu organizowania staży dla uczniów w zagranicznych firmach np. w Hiszpanii i we Włoszech. Obecnie w szkole można kształcić się na poziomie Branżowej Szkoły 1 stopnia w następujących branżach:

SPRZEDAWCA

KWALIFIKACJA W ZAWODZIE:

HAN.01. Prowadzenie sprzedaży

Absolwent szkoły kształcący się w zawodzie sprzedawca zostanie przygotowany do wykonywania poniższych zadań zawodowych:

1) eksponowanie towarów,

2) przygotowanie towarów do sprzedaży,

3) przygotowanie stanowiska pracy,

4) udzielanie klientom dodatkowych informacji na temat sprzedawanych produktów,

5) dbanie o czystość i bezpieczeństwo miejsca pracy,

6) przyjmowanie reklamacji,

7) obsługa klienta,

8) odbieranie zamówionych towarów,

9) prowadzenie rozliczenia punktu sprzedaży,

10) zamawianie towaru,

11) wydawanie dokumentów sprzedaży,

12) obsługa sprzętu technicznego.

Uczeń zdobywa jedną kwalifikację. Zajęcia praktyczne odbywają się u pracodawcy.

 

FRYZJER

KWALIFIKACJA W ZAWODZIE:

FRK.01. Wykonywanie usług fryzjerskich

Absolwent szkoły kształcący się w zawodzie fryzjer zostanie przygotowany do wykonywania poniższych zadań zawodowych:

1) prowadzenie konsultacji z klientem dotyczącej zakresu usługi fryzjerskiej;

2) doradzanie w zakresie doboru koloru i odpowiedniej fryzury;

3) wykonywanie pielęgnacji włosów i skóry głowy;

4) wykonywanie nietrwałego i trwałego odkształcania włosów;

5) wykonywanie strzyżenia włosów, golenia i formowania zarostu męskiego;

6) wykonywanie zmiany koloru włosów;

7) wykonywanie stylizacji fryzur.

Uczeń zdobywa jedną kwalifikację. Zajęcia praktyczne odbywają się u pracodawcy. Istnieje możliwość odbywania praktyk na terenie szkoły.

 

KLASY WIELOBRANŻOWE

Kształcenie odbywa się w zawodach:  drukarz, tapicer, krawiec, kucharz, blacharz samochodowy, piekarz, cukiernik, - lakiernik, stolarz, mechanik pojazdów samochodowych, elektryk, elektromechanik pojazdów samochodowych, dekarz i wiele innych zawodów.

Uczeń zdobywa w każdym zawodzie po jednej kwalifikacji odpowiedniej do specyfiki zawodu. Zajęcia praktyczne odbywają się u pracodawcy.