Zespół  Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Gorzowie Wlkp., to szkoła z bardzo bogatą ponad 70 -letnią tradycją a jego integralną częścią jest Technikum nr 6 oraz VI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Sportowymi.  To prężnie działająca szkoła, która oferuje swoim uczniom syntezę tradycji i nowoczesności oraz twórcze myślenie.  
W ramach Technikum nr 6 kształcimy w następujących zawodach: technik informatyk, technik analityk oraz technik ochrony środowiska.

Od roku szkolnego 2020/21 prowadzimy nabór do Oddziału Przygotowania Wojskowego (OPW) - klasa technik informatyk "wojskowy". W roku szkolnym 2023/2024 planujemy utworzyć OPW w zawodzie technik analityk.

Chętnie współpracujemy z wieloma instytucjami m.in. z Wojskową Akademią Techniczną w Warszawie, Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie czy Akademią im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp. , oraz liczną grupą pracodawców m.in. GOBIT, Nadleśnictwo Kłodawa, DOMO Enginering Plastics Poland sp. z o.o., DIGITECH, Okręgowa Stacja Chemiczno – Rolnicza w Gorzowie Wlkp. czy Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gorzowie Wlkp.  

Nasi uczniowie z Technikum nr 6 uczestniczą w  zajęcia w ramach Projektu Zawodowcy w Gorzowie 2.0.

W ramach VI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Sportowymi oferujemy klasę spotową w dyscyplinie piłka nożna oraz tzw. "klasy mundurowe" - policyjną, straży granicznej i klasę celno - skarbowa (od roku szkolnego 2022/2023).

Wspólną myślą Dyrekcji i Grona Pedagogicznego jest stworzenie takiej placówki, w której młodzież zetknie się nie tylko z rzetelną wiedzą, wysokim poziomem nauczania,  a także z przyjemną atmosferą i otwartością na nowe, także pozanaukowe pomysły.

Uczniowie ZSTiO mają do swojej dyspozycji: halę sportową, bibliotekę, Internat, nowoczesne laboratoria informatyczne i chemiczne, sale lekcyjne nowocześnie wyposażone , kompleks boisk sportowych z wielofunkcyjnym boiskiem Orlik 2012 oraz  siłownię. Na naszym terenie działają drużyny sportowe dla dziewcząt i chłopców, szkolne koło PCK i Honorowych Dawców Krwi.

Uczniowie mają możliwość skorzystania z pomocy pedagogów szkolnych i psychologa.

Wśród obecnych uczniów mamy stypendystów Prezesa Rady Ministrów oraz  Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.

Nasi uczniowie w ramach kształcenia nabywają licznych kompetencji m.in. dbamy o ich kreatywność, elastyczność, komunikatywność czy myślenie analityczne. Motywujemy ich do rozwoju, zaangażowania, profesjonalizmu i etycznych postaw. Staramy się wyzwolić w uczniach wytrwałości i konsekwencji, asertywności, odporności na stres oraz brania odpowiedzialności za własne działania.