Czteroletnie liceum, w którym są tylko klasy terapeutyczne (do 15 osób). Małe zespoły klasowe sprzyjają indywidualizacji procesów dydaktycznych i wychowawczych. Uczniowie są przyjmowani na podstawie opinii z poradni psychologiczno - pedagogicznych i kwalifikacyjnej rozmowy z pedagogiem szkolnym i psychologiem, nie ma naboru elektronicznego. Zagwarantowana opieka psychologa, socjoterapeuty, pedagogów szkolnych. Regulamin naboru na stronie szkoły.        

W szkole stosujemy punktowy system oceniania, bez punktów ujemnych, co w znacznym stopniu ogranicza stres szkolny. Nauczane języki: angielski i niemiecki. Proponowane rozszerzenia: język polski, geografia, wiedza o społeczeństwie lub  język angielski we wskazanej klasie.