Czteroletnie liceum, w którym są tylko klasy terapeutyczne (do 15 osób). Małe zespoły klasowe sprzyjają indywidualizacji procesów dydaktycznych i wychowawczych. Uczniowie są przyjmowani na podstawie opinii z poradni psychologiczno - pedagogicznych i rozmów         z pedagogiem szkolnym, nie ma naboru elektronicznego. Zagwarantowana opieka psychologa, socjoterapeuty, pedagogów szkolnych.           W szkole stosujemy punktowy system oceniania, bez punktów ujemnych, co w znacznym stopniu ogranicza stres szkolny. Nauczane języki: angielski i niemiecki. Proponowane rozszerzenia: biologia, geografia, wiedza o społeczeństwie.