Kształcimy w zawodach:

1) TECHNIK LOGISTYK

Kształtowanie umiejętności w zawodzie:

- planowanie i organizowanie prac związanych z procesem logistycznym w łańcuchach dostaw,

- zarządzanie zapasami, 

- organizowanie prac związanych z gospodarką magazynową,

-  zarządzanie gospodarką odpadami,

- planowanie i organizowanie prac związanych z procesem logistycznym w jednostkach gospodarczych i administracyjnych.

REALIZOWANE ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

Zajęcia realizowane w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Witnica”:

- kurs Czas pracy kierowców i planowanie przewozu drogowego,

- kurs Laboratorium logistyczne, 

- kurs MS Exel w logistyce (potwierdzenie umiejętności certyfikatem),

- wizyty studyjne w przedsiębiorstwach w branży TSL,

- kurs obsługi wózka widłowego,

- dodatkowe, płatne praktyki w przedsiębiorstwach.

 

PONADTO ZAPEWNIAMY:

- pomoc w organizacji praktyk,

- bezpłatny dojazd do szkoły w ramach gminnych przewozów,

- bezpłatny bezprzewodowy dostęp do Internetu na terenie szkoły,

- możliwość korzystania z siłowni,

- zajęcia sportowe (siatkówka, koszykówka) w ramach SKS,
- zajęcia pozalekcyjne, ukierunkowane na zdobywanie certyfikatów, informatycznych (możliwość zadawania informatycznych egzaminów certyfikacyjnych ECDL, CORE lub ECDL Advanced w szkole),

- konsultacje z doradcą zawodowym,

- pomoc psychologiczno - pedagogiczną.

 

2) TECHNIK INFORMATYK

Kształtowanie umiejętności w zawodzie:

- montaż oraz eksploatacja komputera i urządzeń peryferyjnych,

- projektowanie i wykonywanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami,

- projektowanie baz danych i administrowanie bazami,

- tworzenie stron www i aplikacji internetowych, administrowanie tymi stronami i aplikacjami.

REALIZOWANE ZAJĘCIA POZALEKCYJNE:

Zajęcia realizowane w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Witnica”:

- kurs Programowania aplikacji internetowych,

- kurs Programowania maszyn CNC

- kurs Operacji bazodanowych (potwierdzenie umiejętności certyfikatem),

- dodatkowe, płatne praktyki w przedsiębiorstwach.

 

PONADTO ZAPEWNIAMY:

- pomoc w organizacji praktyk,

- bezpłatny dojazd do szkoły w ramach gminnych przewozów,

- bezpłatny bezprzewodowy dostęp do Internetu na terenie szkoły,

- możliwość korzystania z siłowni,

- zajęcia sportowe (siatkówka, koszykówka) w ramach SKS,
- zajęcia pozalekcyjne, ukierunkowane na zdobywanie certyfikatów, informatycznych (możliwość zadawania informatycznych egzaminów certyfikacyjnych ECDL, CORE lub ECDL Advanced w szkole),

- konsultacje z doradcą zawodowym,

- pomoc psychologiczno – pedagogiczną.