Technikum w Zespole Szkół Samorządowych w Witnicy:

Liczba planowanych oddziałów: 2.

  1. technik informatyk:

przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: informatyka, j. angielski.

Języki obce: j. angielski, j. niemiecki.

Przedmioty wskazane do punktowania przez szkołę: j. polski, matematyka, informatyka, j. obcy nowożytny.

  1. technik logistyk:

przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: geografia, j. angielski.

Języki obce: j. angielski, j. niemiecki.

Przedmioty wskazane do punktowania przez szkołę: j. polski, matematyka, geografia, j. obcy nowożytny.