Możliwość realizowania na poziomie rozszerzonym języka obcego nowożytnego: j. angielski i j. niemiecki oraz dwóch przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym: j. angielski, j. niemiecki, biologia, geografia, matematyka, fizyka, historia, chemia, wiedza o społeczeństwie, j. polski.

 

PONADTO ZAPEWNIAMY:

- stypendia Burmistrza Miasta i Gminy Witnica,

- bezpłatny dojazd do szkoły w ramach gminnych przewozów,

- bezpłatny bezprzewodowy dostęp do Internetu na terenie szkoły,

- możliwość korzystania z siłowni,

- zajęcia sportowe (siatkówka, koszykówka) w ramach SKS,

- dodatkowe zajęcia z j. angielskiego przygotowujące do egzaminów FCE B2 Frist,

- zajęcia pozalekcyjne, ukierunkowane na zdobywanie certyfikatów informatycznych ECDL ,

- konsultacje z doradcą zawodowym,

- pomoc psychologiczno- pedagogiczną.