Branżowa Szkoła I stopnia w Zespole Szkół Samorządowych w Witnicy:

Szkoła ma charakter wielozawodowy. Uczeń ma status pracownika młodocianego, który odbywa praktyczną naukę zawodu w wybranej przez siebie firmie lub przedsiębiorstwie.

Liczba planowanych oddziałów: 2.

Pracownicy młodociani (szkoła wielozawodowa).

Języki obce: j. angielski.

Przedmioty wskazane do punktowania przez szkołę: j. polski, matematyka, geografia, j. obcy nowożytny.