I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Gorzowie Wlkp. to najstarsza i mogąca się poszczycić najwyższymi wynikami w nauce oraz współzawodnictwie sportowym szkoła ponadpodstawowa w Gorzowie Wlkp.   Jej uczniowie rokrocznie odnoszą sukcesy w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, artystycznych oraz sportowych. To szkoła o najwyższych wskaźnikach EWD (Edukacyjna Wartość Dodana, czyli rzeczywisty przyrost wiedzy i umiejętności uczniów podczas nauki w szkole).

 

Prowadzi kształcenie ogólne, a uczniowie od klasy pierwszej mogą realizować trzy przedmioty w zakresie rozszerzonym, w tym jeden język obcy.

W roku szkolnym 2024/2025 na pierwszoklasistów czekają trzy klasy profilowane:

 

Lekcje języków obcych odbywają się międzyoddziałowych grupach językowych (lektoratowych) o różnym poziomie zaawansowania. Proponujemy naukę języków:

I język obcy:

II język obcy:

Chętni mogą uczęszczać także na zajęcia języka łacińskiego i kultury antycznej oraz koło języka japońskiego.

W roku szkolnym 2015/2016 wprowadzono w szkole tutoring, czyli metodę nauczania, która  stawia na kreatywność i indywidualizację kształcenia.

Szkoła dysponuje rozbudowaną infrastrukturą. Wszystkie wydarzenia sportowe odbywają się w nowoczesnej hali sportowej. Do dyspozycji uczniów pozostaje także kompleks boisk sportowych oraz dobrze wyposażona siłownia z sauną. Centralnym miejscem szkoły jest aula, w której odbywają się uroczystości szkolne.

Placówka została dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych (winda, podjazdy, toalety).

Szkoła posiada również internat, w którym istnieje możliwość zakwaterowania 70 uczniów.