W roku szkolnym 2023/2024 w  VIII Liceum Ogólnokształcącym im.  Józefa Piłsudskiego otwiera się 3 oddział dla absolwentów szkoły podstawowej z rozszerzonym zakresem nauczania  z języka polskiego, języka angielskiego, biologii i historii. We wszystkich oddziałach nauczany jest język angielski natomiast drugi język to niemiecki lub rosyjski. Uczniowie mogą złożyć dokumenty do dwóch oddziałów integracyjnych lub jednego ogólnodostępnego. Oddział nieintegracyjny bedzie miał oprofil biznes i zarządzanie, w którym uczniowie poznaja tajniki języka biznesowego.

Deklarując wybór klasy Kandydat akceptuje przewidziane dla niej rozszerzenia podstawy programowej. Liczba uczniów w oddziale klasy pierwszej integracyjnej liceum ogólnokształcącego wynosi nie więcej niż 20, w tym nie więcej niż 5 uczniów niepełnosprawnych.

         Mocne strony szkoły: