Dla absolwentów szkół podstawowych prowadzimy rekrutację do 5-letniego Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych na rok szkolny 2021/2022.

Szkoła kształci w specjalności: techniki graficzne ze specjalizacją projektowanie graficzne. Warunkiem przyjęcia do szkoły jest zdanie egzaminu praktycznego, który obejmuje: wykonanie ćwiczenia z rysunku, ćwiczenia z malarstwa, ćwiczenia z kompozycji przestrzennej oraz egzamin ustny ze znajomości zagadnień związanych z różnymi dziedzinami sztuk plastycznych w zakresie objętym podstawą programową kształcenia ogólnego szkoły podstawowej.

Szkoła nie posiada własnego internatu. Uczniowie korzystają z miejsc w bursie szkolnej lub internatach miejskich.

Organem prowadzącym szkołę jest Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.