Akademickie Liceum Mistrzostwa Sportowego to szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej.

W Akademickim Liceum Mistrzostwa Sportowego w roku szkolnym 2023/2024 będą łączyć naukę ze sportem:

Misją szkoły jest stworzenie jak najlepszych warunków uczniom uzdolnionym sportowo, zarówno jeśli chodzi o rozwój naukowy jak i sportowy. Zajęcia sportowe są połączone z przedmiotami ogólnokształcącymi w planie lekcji, co powoduje, że uczeń w szkole zdobywa wiedzę i umiejętności z przedmiotów ogólnokształcących, a jednocześnie trenuje wybraną dyscyplinę sportu.

Nauka w liceum trwa 4 lata

W naszej szkole można realizować w zakresie rozszerzonym 2 przedmioty

W ramach lekcji będziesz trenować 16 godzin tygodniowo

Zajęcia sportowe realizowane we współpracy  z klubami sportowymi: